Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán


Ngay trong ngày đầu tháng 9/2020, một số cá nhân đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vì liên quan đến các vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 07/9/2020, Thanh tra UBCKNN đã ký ban hành Quyết định số 240/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 241/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Bình và ông Nguyễn Phạm Giang Minh (TP. Hồ Chí Minh).

Những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cần phải được xử lý nghiêm vì điều này ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến kênh thu hút vốn quan trọng của nền kinh tế.

Theo đó, cơ quan Thanh tra quyết định xử phạt 20 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thanh Bình vì đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời, cơ quan này cũng phạt 17,5 triệu đồng đối với ông Bình vì đã có hành vi vi phạm hành chính giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).

Được biết, ông Nguyễn Thanh Bình là thành viên Hội đồng quản trị (đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2020) của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP). Ông Bình đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu). Ngày 15/01/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bình.

Sau đó, ông Bình tiếp tục đăng ký bán 88.427 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020, nhưng thực tế đã bán 88.427 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký). Đồng thời, phải đến ngày 05/02/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch này.

Cùng ngày, Thanh tra UBCKNN cũng đã phạt tiền 15 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) đối với ông Nguyễn Phạm Giang Minh là người có liên quan của ông Nguyễn Thanh Bình (thành viên Hội đồng quản trị và đã miễn nhiệm kể từ ngày 20/01/2020 của CTCP In và Bao bì Mỹ Châu. Theo cơ quan này, mức xử phạt này do ông Minh đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Đồng thời, ông Minh cũng bị phạt tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Giao dịch không đúng thời gian đã đăng ký.

Được biết, ông Nguyễn Phạm Giang Minh đăng ký bán 30.000 cổ phiếu MCP từ ngày 17/10/2019 đến ngày 15/11/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), nhưng phải đến ngày 15/01/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Minh. Ông Minh tiếp tục đăng ký bán 30.000 cổ phiếu MCP từ ngày 03/01/2020 đến ngày 31/01/2020, nhưng thực tế đã bán 30.000 cổ phiếu MCP vào ngày 02/01/2020 (không đúng với thời gian đăng ký). Đến ngày 05/02/2020, HOSE nhận được báo cáo kết quả giao dịch của cá nhân này.

Trước đó, ngày 04/9/2020, Thanh tra UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Ngọc Cõi. Cụ thể, phạt tiền 12,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Bên cạnh đó, ông Phạm Ngọc Cõi cũng bị phạt 25 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP vì đã báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Theo thông tin từ Thanh tra UBCKNN, ngày 15/02/2019, ông Phạm Ngọc Cõi bán 12.500 cổ phiếu của Công ty cổ phần Sông Đà 12 (S12), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 300.000 cổ phiếu S12 (6%) xuống còn 287.500 cổ phiếu S12 (5,75%).

Ngày 8/3/2019, ông Phạm Ngọc Cõi bán 20.300 cổ phiếu S12, dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu giảm từ 252.500 cổ phiếu (5,05%) xuống còn 232.200 cổ phiếu (4,64%) và không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 12. Tuy nhiên, đến ngày 17/8/2020, UBCKNN mới nhận được báo cáo sở hữu của ông Phạm Ngọc Cõi đối với 02 giao dịch trên.

Theo Luật sư Nguyễn Huy An - Trưởng văn phòng luật sư Huy An, thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn hiệu quả, quan trọng của các doanh nghiệp, của cả nền kinh tế và được ví là phong vũ biểu của nền kinh tế. Do vậy, những hành vi vi phạm sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến thị trường, đến tính minh bạch, cũng như làm giảm sức hấp dẫn của kênh thu hút vốn này.

Do vậy, những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán cần phải được xử lý nghiêm vì điều này ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, ảnh hưởng đến kênh thu hút vốn quan trọng của nền kinh tế.