Xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp theo quy định mới

Công ty Luật PLF

Theo quy định mới của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, ngoài hình thức xử phạt chính, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm.

Từ ngày 11/8/2015, các quy định của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN (gọi tắt là Thông tư 11) hướng dẫn chi tiết một số quy định về hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sẽ có hiệu lực.

Thông tư 11 hướng dẫn quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP (gọi tắt Nghị định 99) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Hình thức xử phạt bổ sung

Nghị định 99 quy định các hình thức xử phạt bổ sung bao gồm:

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;

- Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thẻ giám định viên, giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hành nghề giám định;

- Đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm;

Theo Thông tư 11, hình thức phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm chỉ áp dụng với vi phạm do lỗi cố ý trong các trường hợp: hàng hóa không xác định được người vi phạm; cần thiết để bảo đảm tang vật không bị tiêu hủy, tẩu tán hoặc ngăn ngừa khả năng hành vi vi phạm tiếp theo.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Các quy định mới tại Thông tư 11 hướng dẫn chi tiết về một số biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng với hành vi vi phạm sở hữu công nghiệp, cụ thể như sau:

Một là, biện pháp buộc loại bỏ yếu tố vi phạm

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm áp dụng trong trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm là sản phẩm, hàng hóa, biểu hiện, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch gắn dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hoặc gắn chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn. Doanh nghiệp có thể tiến hành loại bỏ bằng nhiều phương thức, ví dụ gỡ bỏ, cắt, xóa...

Buộc thay đổi thông tin tên miền hoặc trả lại tên miền trong trường hợp:

- Bên yêu cầu xử lý vi phạm và bên bị yêu cầu xử lý vi phạm không đi đến được thỏa thuận sau khi đơn yêu cầu đã được thụ lý;

- Bên bị yêu cầu xử lý vi phạm không chấm dứt hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền vi phạm;

- Buộc thay đổi tên doanh nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp được áp dụng trong trường hợp bên vi phạm không chấm dứt hành vi về sử dụng tên doanh nghiệp trái pháp luật hoặc không tiến hành thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp xâm phạm theo thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc theo thỏa thuận của của các bên.

Hai là, biện pháp tiêu hủy hàng hóa, tang vật và phương tiện được áp dụng trong trường hợp: Hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý; tem nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý giả mạo; tem, nhãn, vật phẩm mang yếu tố vi phạm; hàng hóa không còn giá trị sử dụng; hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường; hàng hóa có yếu tố xâm phạm không thể loại bỏ, hoặc việc loại bỏ không đảm bảo ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm, hoặc không thể áp dụng được các biện pháp xử lý khác.

Ba là, biện pháp buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm áp dụng khi có hóa đơn, chứng từ liên quan đến việc vi phạm và hàng hóa vi phạm đã được pháp hiện đến thời điểm thanh tra, kiểm tra. Số tiền này được nộp vào Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, Thông tư 11 quy định cơ quan có thẩm quyền tham khảo ý kiến của chủ thể có quyền sở hữu công nghiệp, người yêu cầu xử lý vi phạm cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm phải chịu mọi chi phí cho việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính.