Xuất cấp 1.162,08 tấn gạo hỗ trợ nhân dân 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk


Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.162,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân các tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.

Xuất cấp gạo hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.
Xuất cấp gạo hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.

Cụ thể, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước triển khai xuất cấp gạo hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 326,340 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 835,740 tấn gạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.