Xuất cấp 4.117,8 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Văn Trường

Ngày 16/8/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1409/QĐ-TTg về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Quyết định này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn DTQG cho các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tình Bình Phước được hỗ trợ 559,74 tấn gạo; tỉnh Bạc Liêu là 636,975 tấn gạo; tỉnh Sóc Trăng là 2.921,085 tấn gạo.

Quyết định số 1409/QĐ-TTg nêu rõ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Bình Phước, Bạc Liêu, Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định, phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh trên báo cáo các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Cùng ngày (16/8/2021), triển khai Quyết định số 1409/QĐ-TTg, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Đỗ Việt Đức đã ký ban hành 3 văn bản: Số 1320/TCDT-QLHDT; 1321/TCDT-QLHDT; 1322/TCDT-QLHDT gửi lần lượt các tỉnh: Bạc Liêu, Bình Phước, Sóc Trăng về tiếp nhận số gạo DTQG phân bổ cụ thể cho từng tỉnh theo đúng quy định.

Cụ thể, tại Văn bản số 1320/TCDT-QLHDT, Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ cho Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ xuất 636,975 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Bạc Liêu tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Bạc Liêu, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tại Văn bản số 1321/TCDT-QLHDT, Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ cho Cục DTNN khu vực Đông Nam Bộ xuất 559,74 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Bình Phước tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Bình Phước, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Tại Văn bản số 1322/TCDT-QLHDT, Tổng cục DTNN giao nhiệm vụ cho Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ xuất 2.921,085 tấn gạo từ nguồn DTQG cấp cho tỉnh Sóc Trăng tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh theo kế hoạch phân bổ của UBND tỉnh Sóc Trăng, để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Lưu ý về thời hạn giao gạo, Tổng cục DTNN yêu cầu, đến hết ngày 31/8/2021, các Cục DTNN khu vực phải hoàn thành xong việc giao, nhận gạo cho 3 tỉnh này theo đúng quy định.

Cũng trong ngày 16/8/2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh đã ký các Quyết định: Số 501/QĐ-TCDT; số 502/QĐ-TCDT; số 504/QĐ-TCDT về xuất cấp gạo từ nguồn DTQG cho các tỉnh lần lượt là: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Phước, để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.