Bộ Tài chính:

Xuất cấp bổ sung 103,635 tấn gạo dữ trữ quốc gia hỗ trợ học sinh

Theo mof.gov.vn

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BTC xuất cấp bổ sung không thu tiền 103,635 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I, năm học 2015-2016.

Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ Tài chính kịp thời xuất cấp gạo DTQG hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2558/QĐ-BTC xuất cấp bổ sung không thu tiền 103,635 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I, năm học 2015-2016 theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung cho tỉnh Quảng Trị là 21,84 tấn gạo; tỉnh Khánh Hòa là 2,1 tấn gạo; tỉnh Bình Thuận là 0,9 tấn gạo; tỉnh Long An là 78,57 tấn gạo và tỉnh Trà Vinh là 0,225 tấn gạo để hỗ trợ cho học sinh.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Dự trữ Nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức giao nhận gạo tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh, thành phố; việc giao nhận gạo bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo DTQG từ trung tâm huyện lỵ của tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp, cấp phát cho các đối tượng học sinh theo đúng quy định, không bị trùng lặp giữa các chương trình hỗ trợ gạo khác trên địa bàn; sử dụng gạo được hỗ trợ đúng mục đích, tránh thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo./.