Xuất cấp trên 647 tấn hạt giống lúa cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022

Hà Anh

Ngày 1/8/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 921/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 921/QĐ-TTg nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 647,3 tấn hạt giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Ngãi để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.