10 tháng, Cục thuế TP. Hà Nội đã thu về 9.964 tỉ đồng tiền nợ thuế

PV.

Cục thuế TP. Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150,304 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố phải công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí, tiền sử dụng đất.

Đây là đợt công khai lần thứ 11 trong năm 2016 được Cục thuế TP. Hà Nội thực hiện, với danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150.304 tỷ đồng. Trong đó, có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 121.938 tỷ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28.365 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 29/04/2016, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 26994/CT-QLN chỉ đạo 30/30 Chi cục Thuế thành lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng. 

Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành Thuế Hà Nội là 9.964 tỷ đồng.


Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế TP. Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là hơn 2.400 tỷ đồng.