Thu về gần 6.300 tỷ đồng sau thoái vốn

Theo baocongthuong.com.vn

Đã có 48 doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hóa, 10 doanh nghiệp được giải thể tính đến hết quý III năm nay. Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước đã thu về gần 6.300 tỷ đồng qua quá trình thoái vốn các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 9 tháng năm 2016 đã có nhiều tín hiệu tích cực.

Cả nước đã cổ phần hoá 48 doanh nghiệp Nhà nước và 3 đơn vị công lập thuộc các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng và các Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng công ty Lương thực miền Nam. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp tiến hành giải thể 10 doanh nghiệp, phá sản 1 doanh nghiệp và bán 1 doanh nghiệp.

Đối với các công ty nông, lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp 244 doanh nghiệp, trong đó Nhà nước nắm giữ 100% vốn tại 14 công ty, giữ vốn trên 50% đối với 59 doanh nghiệp, còn lại tuỳ thực tế nắm giữ vốn dưới 50%.

Có 37 doanh nghiệp sẽ được chuyển thành công ty trách nhiệm hữa hạn hai thành viên, đồng thời giải thể 28 doanh nghiệp; Tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp quản lý là 2,37 triệu ha. Sau sắp xếp sẽ giữ lại khoảng 1,9 triệu ha, còn lại giao về các địa phương quản lý.

Con số mới nhất được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tổng giá trị thực tế của các doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 31.938 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là 23.289 tỷ đồng. Tình hình thực hiện thoái vốn có nhiều khả quan, nhất là đối với những lĩnh vực đầu tư ngoài ngành. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2016, các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị đã thoái vốn được 3.202 tỷ đồng, thu về 6.268 tỷ đồng.

Trong đó tại 5 lĩnh vực nhạy cảm gồm chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng - tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn được 481 tỷ đồng, thu về 441 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực nhạy cảm, giá trị thu về thấp hơn giá trị đã đầu tư do Tổng công ty Thanh Lễ thoái 100,6 tỷ đồng tại Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, thu về 18,3 tỷ đồng.

Ngoài việc thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm nêu trên, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn được 1.279 tỷ đồng, thu về 2.009 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 54 doanh nghiệp với giá trị là 1.442 tỷ đồng, thu về 3.818 tỷ đồng.

Bộ Tài chính khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu trong các tháng cuối năm 2016 và giai đoạn tới (2016-2020), quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước cần thực hiện với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp và các đơn vị sự nghiệp công lập).

Thu gọn số lượng doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế, củng cố, nâng cao vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước quan trọng, cần thiết và gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng. Tăng cường chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý tài chính và của chủ sở hữu nhà nước.