10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới

Theo techz.vn

Hơn 26% trong số 2.095 tỷ phú thuộc danh sách của Forbes sống tại 10 thành phố trên thế giới. Năm thứ 6 liên tiếp, New York là thành phố dẫn đầu Top 10.

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 1

1. New York (Mỹ)

Số tỷ phú: 92

Tăng/giảm so với 2019: 8

Tổng tài sản: 424 tỷ USD

Người giàu nhất: Michael Bloomberg – 48 tỷ USD

Ảnh: Getty Image

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 2

2. Hong Kong (Trung Quốc)

Số tỷ phú: 71

Tăng/giảm so với 2019: -8

Tổng tài sản: 321 tỷ USD

Người giàu nhất: Lee Shau Kee – 28,1 tỷ USD

Ảnh: Getty Image

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 3

3. Moscow (Nga)

Số tỷ phú: 70

Tăng/giảm so với 2019: -1

Tổng tài sản: 301,7 tỷ USD

Người giàu nhất: Vladimir Potanin – 19,7 tỷ USD

Ảnh: Getty Image

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 4

4. Bắc Kinh (Trung Quốc)                           

Số tỷ phú: 67

Tăng/giảm so với 2019: 6

Tổng tài sản: 218,2 tỷ USD

Người giàu nhất: Zhang Yiming – 16,2 tỷ USD

Ảnh: Getty Image

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 5

5. London (Anh)

Số tỷ phú: 56

Tăng/giảm so với 2019: 1

Tổng tài sản: 212,7 tỷ USD

Người giàu nhất: Len Blavatnik – 17 tỷ USD

Ảnh: Getty Image

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 6

6. Thượng Hải (Trung Quốc)

Số tỷ phú: 46

Tăng/giảm so với 2019: 1

Tổng tài sản: 130,7 tỷ USD

Người giàu nhất: Colin Huang – 16,5 tỷ USD

Ảnh: Bloomberg

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 7

7. Thâm Quyến (Trung Quốc)

Số tỷ phú: 44

Tăng/giảm so với 2019: 5

Tổng tài sản: 220,2 tỷ USD 

Người giàu nhất: Ma Huateng – 38,1 tỷ USD

Ảnh: Bloomberg

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 8

8. Mumbai (Ấn Độ)

Số tỷ phú: 38

Tăng/giảm so với 2019: 1

Tổng tài sản: 149,3 tỷ USD 

Người giàu nhất: Mukesh Ambani – 36,8 tỷ USD

Ảnh: Bloomberg

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 9

9. San Francisco (Mỹ)

Số tỷ phú: 37

Tăng/giảm so với 2019: -5

Tổng tài sản: 90,7 tỷ USD

Người giàu nhất: Dustin Moskovitz – 9,3 tỷ USD

Ảnh: Bloomberg

10 thành phố nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 10

10. Singapore (Singapore)

Số tỷ phú: 31

Tăng/giảm so với 2019: 9

Tổng tài sản: 95,3 tỷ USD

Người giàu nhất: Zhang Yong – 11 tỷ USD

Ảnh: Bloomberg