16 Cục Hải quan thu ngân sách nghìn tỷ

Theo baohaiquan.vn

Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, đến ngày 10-8, có 16/34 Cục Hải quan địa phương đạt số thu ngân sách từ 1.000 tỷ đồng trở lên.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong số đó, có 3 đơn vị đạt số thu trên 10.000 tỷ đồng gồm: Cục Hải quan TP.HCM thu được hơn 56.389 tỷ đồng (đạt 62,65% chỉ tiêu dự toán); Cục Hải quan Hải Phòng thu được hơn 26.833 tỷ đồng (đạt 63,89% chỉ tiêu dự toán); Cục Hải quan Bà Ria-Vũng Tàu thu 10.657 tỷ đồng (đạt 42,8% chỉ tiêu dự toán).

Ngoài ra, có 2 đơn vị có số đạt gần 10.000 tỷ đồng là Cục Hải quan Hà Nội thu 9.874 tỷ đồng (đạt 62,5% chỉ tiêu dự toán); Cục Hải quan Quảng Ninh thu 9.696 (đạt 48,97% chỉ tiêu dự toán).

Cục theo Tổng cục Hải quan, hiện có 7 Cục Hải quan địa phương đã thu vượt chỉ tiêu dự toán cả năm gồm: Cục Hải quan Điện Biên thu 252,639 tỷ đồng, bằng 274,61% chỉ tiêu dự toán; Cục Hải quan Cà Mau thu được 174 tỷ đồng, bằng 200,1% chỉ tiêu dự toán; Cục Hải quan Tây Ninh thu hơn 792,3 tỷ đồng, bằng 129% chỉ tiêu dự toán; Cục Hải quan Cao Bằng thu hơn 176,2 tỷ đồng, bằng 113,69% chỉ tiêu dự toán; Cục Hải quan Quảng Nam thu được 2.713,77 tỷ đồng, bằng 113,07 chỉ tiêu dự toán; Cục Hải quan Thanh Hóa; 1.873,7 tỷ đồng, bằng107,07% chỉ tiêu dự toán; Cục Hải quan Kiên Giang thu 87,369 tỷ đồng, bằng 105,26% chỉ tiêu dự toán.

Thành tích của các đơn vị nêu trên góp phần quan trọng để nâng số thu toàn Ngành đến ngày 10-8, được hơn 155.225 tỷ đồng, bằng 59,7% chỉ tiêu dự toán.