2 tháng đầu năm, gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 5 doanh nghiệp

Theo customs.gov.vn

2 tháng đầu năm 2018, Tổng cục Hải quan đã ban hành các quyết định gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho 5 doanh nghiệp là các công ty: TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, TNHH Denso Việt Nam, Vedan Việt Nam, Panasonic System Networks Việt Nam và Công ty thực phẩm Sao Ta.

Đại diện trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho đại diện Công ty Hoya Glass Disk Việt Nam. Nguồn: internet
Đại diện trao quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho đại diện Công ty Hoya Glass Disk Việt Nam. Nguồn: internet
Cụ thể, tại Quyết định số 33/QĐ-TCHQ ngày 05/01/2018, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính (Thông tư 72) đối với Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam.
Công ty có địa chỉ tại Lô J3/4, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với Công ty là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày 19/8/2017.
Tại Quyết định số 159/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2018, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72 đối với Công ty TNHH Denso Việt Nam.
Công ty đặt tại Lô E1, khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày 04/02/2018.
Tại Quyết định số 361/QĐ-TCHQ ngày 06/02/2018, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72 đối với Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam.
Công ty có địa chỉ tại quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày 09/02/2018.
Tại Quyết định số 414/QĐ-TCHQ ngày 13/02/2018, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72 đối với Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta.
Địa chỉ của Công ty đặt tại Km 2132, quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày 25/8/2017.
Tại Quyết định số 448/QĐ-TCHQ ngày 23/02/2018, Tổng cục Hải quan đã gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư 72 đối với Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
Công ty đặt tại lô J1/J2, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên đối với công ty là 03 năm (36 tháng) kể từ ngày 10/3/2018.
Việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp tục hưởng nhiều lợi ích như: Được miễn kiểm tra chứng từ, được thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh, được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, không phải kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, được ưu tiên làm thủ tục hải quan…