244 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Huy An

Theo Tổng cục Hải quan, đến ngày 15/4/2022 đã có 244 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với trên 4,9 triệu hồ sơ của hơn 53,5 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), NSW và tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành kết nối thêm thủ tục mới. Cụ thể, triển khai ASW, Việt Nam đã kết nối chính thức với ASW để trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước thành viên ASEAN.

Bộ Tài chính đang phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và các nước ASEAN để kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung của ASEAN. Hiện đang triển khai kết nối thử nghiệm theo kế hoạch của ASEAN. Tiếp sau đó sẽ chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2022.

Bên cạnh triển khai ASW, Việt Nam cũng đẩy mạnh triển khai kết nối với các đối tác ngoài ASEAN thông qua trao đổi tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh Kinh tế Á - Âu; trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu; trao đổi thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) điện tử với Hàn Quốc.

Cùng với đó, triển khai “Thỏa thuận về việc tạo thuận lợi thông quan sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử” giữa Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và bộ các ngành cơ bản (New Zealand) thông qua NSW.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục thực hiện tốt vai trò điều phối trong việc triển khai NSW, ASW thông qua xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo NSW, trình Chính phủ trong quý II/2022.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan triển khai Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai NSW, ASW theo hướng xử lý tập trung; xây dựng Kế hoạch hành động triển khai NSW, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp với Ban thư ký ASEAN và các nước ASEAN để triển khai kết nối trao đổi tờ khai hải quan ASEAN; chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2022; tiếp tục triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN...