Tổng cục Hải quan:

3 tháng đầu năm, thu ngân sách tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016

PV.

Nguồn tin từ Tổng cục Hải quan cho hay, trong 3 tháng đầu năm 2017, số thu ngân sách toàn hệ thống ước đạt 66.800 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2016 (56.387 tỷ đồng).

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, số thu từ 01/03 đến 28/03/2017 đạt 23.410 tỷ đồng, lũy kế từ đâu năm đến ngày 28/03/2017 là 65.231 tỷ đồng, đạt 23% dự toán, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước (Số thu do Kho bạc Nhà nước cung cấp).

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 3 và ước kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng 3/2017 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, Tổng cục Hải quan ước thu ngân sách nhà nước trong tháng 3/2017 đạt 25.000 tỷ đồng; 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt đạt 66.800 tỷ đồng, tăng  18,5% so với cùng kỳ năm 2016 (56.387 tỷ đồng).

Được biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 mà Quốc hội và Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan thực hiện là 285.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế xuất khẩu là 6.000 tỷ đồng, thuế nhập khẩu là 72.600 tỷ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 22.500 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường là 600 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng là 183.300 tỷ đồng.

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 được xây dựng dựa trên cơ sở dự báo mức tăng GDP năm 2017 đạt 6,8%, giá dầu thô mức 50 USD/thùng, tỷ giá ở mức 22.300 VND/USD.