4 nhóm tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2016

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

4 nhóm tài sảnnày, Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia thuộc Bộ Tài chính sẽ mua sắm cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc các bộ, ngành, địa phương từ nguồn kinh phí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến công khai về dự thảo Thông tư công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia, dự kiến có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2015, được áp dụng từ năm 2016 đến khi có văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài chính điều chỉnh danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia.

Theo đó, Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia tại dự thảo thông tư bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác; máy phô tô copy; máy tính, gồm máy tính để bàn và máy tính xách tay; máy in.

Danh mục thuốc mua sắm tập trung (bao gồm danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia và danh mục mua sắm tập trung cấp địa phương) sẽ do Bộ Y tế công bố.

Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định như trên được áp dụng để Đơn vị mua sắm tập trung quốc gia thuộc Bộ Tài chính mua sắm cho tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ nguồn kinh phí theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, sau 7 năm triển khai thí điểm tại 24 bộ, ngành, địa phương, việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung đã chứng tỏ rõ những hiệu quả quan trọng và cho thấy đây là một hướng đi đúng, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Hiệu quả có thể nhận thấy rõ nhất chính là việc tiết kiệm ngân sách Nhà nước. Số liệu tổng hợp báo cáo trong 5 năm tại các Bộ, ngành, địa phương, chênh lệch giữa dự toán và số thực tế mua sắm là hơn 467 tỷ đồng. Hiệu quả này không chỉ thể hiện ở số tiền giảm chi do mua sắm theo lô lớn mà còn được thể hiện ở chỗ chất lượng đầu vào tốt, giá mua thống nhất, tương đồng về kỹ thuật. Nếu mở rộng phạm vi áp dụng thì số tiền chênh lệch và hiệu quả mua sắm công sẽ lớn hơn rất nhiều.

Hiện Bộ Tài chính cũng đang hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung. Dự kiến khi phương thức mua sắm tập trung đi vào vận hành một cách chuyên nghiệp sẽ giảm bộ máy và biên chế trong mua sắm công.

Theo phương án như hiện nay từ khoảng 100.000 đầu mối mua sắm sẽ giảm còn khoảng 170 đầu mối mua sắm tập trung, gồm: 02 đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia, 42 đầu mối thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và 126 đầu mối của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4 nhóm tài sản trong Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia năm 2016 bao gồm: Xe ô tô phục vụ công tác; máy phô tô copy; máy tính, gồm máy tính để bàn và máy tính xách tay; máy in.