481,27 nghìn tỷ đồng thu ngân sách 5 tháng đầu năm

PV.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 5/2017 ước đạt 85,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 481,27 nghìn tỷ đồng, bằng 39,7% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2016.

481,27 nghìn tỷ đồng thu ngân sách 5 tháng đầu năm. Nguồn: internet
481,27 nghìn tỷ đồng thu ngân sách 5 tháng đầu năm. Nguồn: internet
Trong đó, trong tháng 5, thu nội địa tháng 5 ước đạt 66,88 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng đạt 388,26 nghìn tỷ đồng.
Thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 3,84 nghìn tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so tháng trước, lũy kế 5 tháng đạt 18,9 nghìn tỷ đồng.
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 5 ước đạt 22,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng là 74 nghìn tỷ (sau khi đã hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 41 nghìn tỷ đồng).
Bộ Tài chính cho biết, cơ quan Thuế và Hải quan đã tập trung làm tốt công tác quản lý thu và xử lý nợ đọng thuế vào NSNN. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người nộp thuế.
Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 5 và 5 tháng đã được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện, đáp ứng kịp thời việc khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán, tăng 22,6%; chi thường xuyên đạt 362,39 nghìn tỷ đồng, tương đương 40,4% dự toán, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2016; chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán, tương đương cùng kỳ năm 2016.
Như vậy, bội chi ngân sách Trung ương tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng.