5 tháng đầu năm, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 36,6% dự toán

Tuấn Kiệt

(Tài chính) Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm, dù đối mặt với tình trạng số thu ngân sách đạt thấp, song nhờ chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) và triển khai quyết liệt công tác huy động vốn, nên các nhiệm vụ chi ngân sách vẫn được đảm bảo.

5 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Nguồn: Internet
5 tháng đầu năm, các nhiệm vụ chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Nguồn: Internet
Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 52.200 tỷ đồng; luỹ kế thu 5 tháng đạt 299.000 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán, bằng 100,7% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Trong đó: thu nội địa đạt 200.660 tỷ đồng, bằng 36,8% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2012; Thu từ dầu thô đạt 47.070 tỷ đồng, bằng 47,5% dự toán, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2012. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 49.700 tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán, giảm 1,4% cùng kỳ năm 2012, trên cơ sở tổng số thu về xuất nhập khẩu đạt 74.600 tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 24.900 tỷ đồng.

Về chi NSNN, chi NSNN tháng 5 ước đạt 73.480 tỷ đồng, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện. Tính chung 5 tháng,  chi NSNN ước đạt 376.820 tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Bội chi NSNN tháng 5 ước tính 21.280 tỷ đồng, luỹ kế 5 tháng ước 77.820 tỷ đồng, bằng 48% dự toán năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, trong tháng 5, đã tổ chức huy động được 19.600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ. Luỹ kế đến hết tháng 5/2013 đã huy động được 111,914 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 65,83% nhiệm vụ huy động vốn cả năm 2013.