5 tháng, TP. Hà Nội có 10.530 doanh nghiệp thành lập mới

PV.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 5 tháng đầu năm 2017, TP. Hà Nội đã có 10.530 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 79.050 tỷ đồng, tăng 12% về số lượng và 6% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội đạt 218.038 doanh nghiệp đăng ký.

Trong đó, tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử của TP. Hà Nội trong 5 tháng đầu năm 2017 trung bình đã đạt 71 % số lượng hồ sơ giao dịch.

Năm 2017, UBND Thành phố đã ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành lập trên địa bàn TP. Hà Nội theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND.

Theo đó, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp được phân định rõ ràng hơn, gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan quản lý nhà nước. Các cơ quan nhà nước quản lý doanh nghiệp theo từng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh trong từng lĩnh vực chuyên ngành tương ứng, công tác quản lý các doanh nghiệp sau đăng ký thành lập đã có những tích cực.