6 tháng đầu năm 2013, Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu so với dự toán

ĐT.

(Tài chính) Cục Thuế Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013. Báo cáo cho thấy, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Bộ Tài chính giao cả năm, vượt 11% kế hoạch 6 tháng UBND Tỉnh giao và tăng 60% so với cùng kỳ, trong đó nguồn thu chủ yếu là thuế và phí, chiếm 89% tổng thu.

Đồng chí Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh phát biểu trước Hội nghị. Nguồn: hatinh.gdt.gov.vn
Đồng chí Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh phát biểu trước Hội nghị. Nguồn: hatinh.gdt.gov.vn
Vượt khó thành công

Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 trong bối cảnh, kinh tế tỉnh nhà có chuyển biến khá tích cực. Theo đó, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt cao so với bình quân chung của cả nước, thu hút đầu tư tiếp tục đem lại hiệu quả, các dự án trọng điểm với quy mô lớn triển khai đảm bảo tiến độ. Cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Thuế Hà Tĩnh yên tâm, phấn khởi với tinh thần trách nhiệm cao khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh thuận lợi cơ bản đó thì nhiệm vụ thu ngân sách còn nhiều khó khăn, kinh tế tăng chưa vững chắc và còn nhiều hạn chế, yếu kém, làm cho nguồn thu ngân sách thiếu tính vững chắc nổi lên là: Sức ép lạm phát và tiềm ẩn bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn lớn. Việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước định giá theo cơ chế thị trường còn chậm, gặp nhiều khó khăn. Mặt bằng lãi suất cho vay có giảm nhưng còn cao, tăng trưởng tín dụng vẫn còn ở mức thấp; nợ xấu tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn cao, doanh nghiệp (DN) tiếp cận nguồn vốn còn khó khăn, thị trường bất động sản phục hồi chậm. Mặt khác, để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/01/2013 về giãn, giảm thuế làm tăng thêm khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thu thuế 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ và với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ Cục Thuế Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Cục và toàn Ngành có nhiều biện pháp quản lý mang lại hiệu quả. Từng đơn vị đã đẩy mạnh công tác rà soát đối tượng, điều tra doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh, nhất là các hộ ngành dịch vụ, ăn uống, kinh doanh vận tải, nhà hàng, khai khoáng... để làm cơ sở tính thuế, ấn định thuế, nhất là đối với những DN có vốn đầu tư nước ngoài. Các Chi cục thuế cũng đã làm tốt công tác tham mưu với chính quyền các cấp, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc, nhằm quản lý có hiệu quả nguồn thu và khai thác thêm các khoản thu mới.

Đặc biệt, Cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách các cấp từ tỉnh đến huyện, phát huy vai trò chức năng của cơ quan liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn thu tiền sử dụng đất đối với đất dôi dư và khai thác các nguồn thu còn tiềm năng như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Nhờ vậy, kết quả tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn Hà Tĩnh thu được 2.100 tỷ đồng, bằng 74% dự toán Bộ Tài chính giao cả năm, vượt 11% kế hoạch 6 tháng UBND tỉnh giao và tăng 60% so với cùng kỳ(trong đó nguồn thu chủ yếu là thuế và phí, chiếm 89% tổng thu).

Văn phòng Cục là đơn vị chủ lực, với số kế hoạch chiếm 74,5% toàn ngành, đã thu được 1.418 tỷ đồng, đạt 88% dự toán năm Trung ương giao, bằng 120% kế hoạch 6 tháng tỉnh giao và tăng 114% so với cùng kỳ năm ngoái, đã góp phần cùng toàn Ngành Thuế tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao 6 tháng đầu năm 2013.

Thu đạt cao nhất là Phòng Kiểm tra thuế số I, với 1.290 tỷ đồng, đạt 91% dự toán năm Trung ương giao, bằng 121% kế hoạch 6 tháng tỉnh giao và tăng 122% so với cùng kỳ; Phòng Kiểm tra thuế số II thu đạt 80 tỷ đồng, đạt 64% dự toán năm Trung ương giao, bằng 111% kế hoạch 6 tháng tỉnh giao và tăng 67% so với cùng kỳ, Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân thu đạt 50 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm Trung ương giao, bằng 125% kế hoạch 6 tháng tỉnh giao và tăng 52% so với cùng kỳ. Kết quả thu 6 tháng đầu năm nhiều đơn vị thu vượt kế hoạch và tăng cao so cùng kỳ, thể hiện quyết tâm cao của toàn ngành ngay từ những tháng đầu năm và đây là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2013 tỉnh giao.

Với kết quả đó, Cục Thuế Hà tĩnh là đơn vị đứng đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu so với dự toán và so với cùng kỳ (cả nước 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 43,4% dự toán và tăng 7,9% so với cùng kỳ), được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ngành, các cấp ghi nhận và đánh giá cao.  

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp; sức mua hàng hóa tiêu dùng hạn chế; DN sản xuất đình trệ; thị trường bất động sản chưa hồi phục..., nên công tác động viên nguồn lực hoàn thành kế hoạch của 6 tháng cuối năm 2013 còn rất nặng nề và khó khăn.

Do vậy, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng đã các giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2013. Theo đó, cùng với việc ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ, kịp thời giải đáp các vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN, hộ kinh doanh ổn định và phát triển, toàn Ngành ưu tiên nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng quyết liệt và hiệu quả, nhằm chống thất thu ngân sách.

Các phòng Kiểm tra thuế tập trung rà soát lại tất cả các nguồn thu, đối tượng nộp thuế, phân tích làm rõ diễn biến tăng - giảm để tăng cường các biện pháp quản lý, phát hiện các trường hợp kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế, cố tình chây ỳ nợ thuế để thực hiện đôn đốc, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch tại DN để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN trong thời gian còn lại của 6 tháng cuối năm 2013.