6 tháng đầu năm, doanh thu bán vốn của SCIC đạt 2.669 tỷ đồng

PV.

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu bán vốn của SCIC đạt 2.669 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng thu thoái vốn của cả nước là 5.598 tỷ đồng. Trong những tháng cuối năm, SCIC sẽ triển khai các đợt bán vốn lớn tại các doanh nghiệp lớn như: Domesco, Vinaconex, Sa Giang và Vinacontrol.

Doanh thu bán vốn của SCIC 6 tháng đầu năm chiếm gần 48% tổng thu thoái vốn của cả nước
Doanh thu bán vốn của SCIC 6 tháng đầu năm chiếm gần 48% tổng thu thoái vốn của cả nước

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu bán vốn của SCIC đạt 2.669 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng thu thoái vốn của cả nước là 5.598 tỷ đồng. SCIC đã nộp Quỹ hỗ trợ sắp xếp phát triển doanh nghiệp tiền bán vốn tại CTCP Nhựa Bình Minh 2.182 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định việc các bộ/UBND tỉnh chuyển giao về SCIC để triển khai bán phần vốn nhà nước tại 62 doanh nghiệp tại 6 bộ và 16 địa phương với tổng số vốn nhà nước là trên 11.200 tỷ đồng (chiếm 65,3% vốn điều lệ các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao).

Lũy kế từ khi ban hành Quyết định 1232/QĐ-TTg đến hết tháng 6 năm 2018, SCIC đã tiếp nhận 25/62 doanh nghiệp theo danh sách chuyển giao với tổng vốn nhà nước là 862,48 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 2.068 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, SCIC tiếp nhận 5/45 doanh nghiệp theo kế hoạch tiếp nhận năm 2018. Số doanh nghiệp chưa chuyển giao gồm 37 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 10.113 tỷ đồng trên tổng vốn điều lệ là 14.721 tỷ đồng tại 5 bộ và 8 UBND tỉnh,

Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm, SCIC đạt 2.266 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.923 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm, SCIC sẽ triển khai các đợt bán vốn lớn tại Domesco, Vinaconex, Sa Giang và Vinacontrol, bên cạnh các hoạt động thoái vốn theo kế hoạch tại các doanh nghiệp quy mô nhỏ khác.

Trong các đợt bán vốn, SCIC và đơn vị tư vấn sẽ đưa ra các phương thức bán linh hoạt phù hợp với tính đặc thù của từng doanh nghiệp, đồng thời dựa trên sức cầu thực tế trên thị trường.