Trên 28.000 tỷ đồng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn

PV.

Đó là kết quả thực hiện được trong 6 tháng đầu năm 2018 được đưa ra tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 diễn ra tại Hà Nội, sáng ngày 25/7 .

Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 DN. Nguồn: Internet
Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 DN. Nguồn: Internet

Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nguyễn Hồng Long cho biết, 6 tháng đầu năm, thu từ cổ phần hóa đạt hơn 22.000 tỷ đồng, thu từ thoái vốn 5.598 tỷ đồng; Tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 28.055,29 tỷ đồng. 

Như vậy, lũy kế từ năm 2016 đến nay, tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt khoảng 198.000 tỷ đồng, gấp 2,5 lần tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2011-2015.

Trong 6 tháng, đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 19 doanh nghiệp (DN), bằng 86,2% so với cùng kỳ năm 2017, tổng giá trị DN là 40.672,09 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 23.084,23 tỷ đồng. Vốn điều lệ của 19 DN được phê duyệt này là 22.026,38 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 12.957,22 tỷ đồng (58,83% tổng vốn điều lệ), bán cho người lao động 112,34 tỷ đồng (0,51%), bán cho nhà đầu tư bên ngoài DN 8.955,47 tỷ đồng (40,66%).

Cùng với đó, 16 DN đã thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và bán cho cổ đông chiến lược, thu về 22.457,29 tỷ đồng, số tiền này gấp 4,5 lần số thu của cả năm 2017. Theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt, 16 DN này có tổng vốn điều lệ 136.205,37 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 54,12%, người lao động nắm 0,52%, bán cho cổ đông bên ngoài 45,36%. Trong đó, có một số DN quy mô lớn như: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 42 DN với giá trị sổ sách 1.813 tỷ đồng, thu về 5.598 tỷ đồng (gấp 3,08 lần giá trị sổ sách). Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương sắp xếp lại 160/249 đơn vị, công ty nông, lâm nghiệp, trong đó bao gồm 78 đơn vị có 100% vốn điều lệ của Nhà nước, 42 DN hoàn thành phương án cổ phần hóa, chuyển thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên 12 DN, đã phê duyệt phương án và thực hiện giải thể được 23 DN, chuyển thành Ban Quản lý rừng 5 DN. Cả nước đã phê duyệt phương án cổ phần hóa của 32 đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, việc bàn giao các DN có vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), danh mục DN thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về SCIC giai đoạn từ 2017 - 2020 là 62 DN. Tính riêng năm 2017 có 24/62 DN đã chuyển giao về SCIC với số vốn là 821,14 tỷ đồng, còn lại 38/62 DN chưa chuyển giao với số vốn Nhà nước là 10.460 tỷ đồng. Đến nay, qua nửa chặng đường của năm 2018, SCIC chỉ mới tiếp nhận được thêm 3 DN.

Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển DN nhận định: Tiến độ cổ phần hóa DN Nhà nước và thoái vốn nhà nước tại DN chậm so với kế hoạch đề ra”. Theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2018 phải hoàn thành cổ phần hóa 85 DN, đến nay mới cổ phần hóa được 19 DN.

Ban Chỉ đạo cho rằng, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, bán vốn nhà nước còn chậm do nhiều bộ, ngành, địa phương chưa quyết liệt triển khai và cần có sự nỗ lực lớn trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra của năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển DN đề nghị, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, bảo đảm hoàn thành cao nhất kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (bao gồm cả các DN chưa hoàn thành kế hoạch năm 2017 chuyển sang); Bảo đảm số thu về ngân sách nhà nước theo Nghị quyết của Quốc hội giao; Đặc biệt phải kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập phát sinh trong triển khai thực hiện.