60 quốc gia áp dụng công cụ QCC để giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Nguyễn Hiền

Nhóm chất lượng (QCC) hay còn được gọi là công cụ QQC góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất. Hiện có khoảng 60 quốc gia trên thế giới đã triển khai và áp dụng mô hình này.

Là công cụ được khởi xướng tại Nhật Bản từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, từ những lợi ích mà Nhóm Chất lượng mang lại, hiện tại mô hình này đã được triển khai nhiều quốc gia trên thế giới.

Một trong những mục tiêu của nhóm kiểm soát chất lượng là khuyến khích tinh thần tập thể của các thành viên. Những thành viên làm ở cùng một bộ phận có thể có cùng ý tưởng bởi vì họ cùng phải đương đầu với những vấn đề chung.

QCC không chỉ hướng tới kết quả cụ thể mà còn giúp thành viên nắm bắt các công cụ và phương pháp để giải quyết vấn đề về chất lượng. Nó có thể áp dụng cho bộ phận sản xuất, dịch vụ, quản lý kinh doanh và nghiên cứu phát triển. QCC không chỉ tạo ra bầu không khí tích cực, môi trường làm việc thoải mái mà còn góp phần nâng cao năng suất và chất lượng.

Kinh nghiệm của các quốc gia đã áp dụng công cụ này cho thấy, việc áp dụng QCC không chỉ giúp trao đổi thông tin trong tổ chức được cải thiện tốt hơn.

Chẳng hạn, người lao động hiểu biết hơn về chất lượng và thành thạo hơn trong cách giải quyết các vấn đề mà còn giúp giảm bớt lãng phí, cải thiện ý thức về chất lượng trong tổ chức, tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập của người lao động, do vậy, nâng cao được chất lượng sản phẩm và dịch vụ.