7.586 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công

PV.

Ngày 15/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.000 tỷ đồng cho 5 loại kỳ hạn: 7 năm (2.000 tỷ đồng), 10 năm (1.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 20 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 15 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.501 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,35-5,90%/năm. Kết quả, huy động được 1.400 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/3/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.387 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,90-6,50%/năm. Kết quả, huy động được 986 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,05%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/2/2017).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 6.801 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,86-7,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 6,95%/năm, thấp hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.100 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 600 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.010 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,40-8,10%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 20 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm, thấp hơn 0,15%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 920 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 4.506 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,91-8,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,95%/năm, thấp hơn 0,01% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 300 tỷ đồng, có 7 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.873 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 300 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2017, KBNN đã huy động thành công 46.880,4593 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu tại HNX.