Kho bạc Nhà nước huy động thêm hơn 6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 8/3/2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 6.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 5 năm (1.000 tỷ đồng), 7 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (1.500 tỷ đồng) và 30 năm (1.500 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.311 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,00-5,60%/năm. Kết quả, huy động được 550 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,03%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). 

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.211 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,30-5,90%/năm. Kết quả, huy động được 1.560 tỷ đồng trái phiếu 7 năm với lãi suất trúng thầu 5,39%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 12 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.971 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,98-7,60%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 15 năm với lãi suất trúng thầu 7,00%/năm, thấp hơn 0,12%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 22/2/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 4 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.450 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 6 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.320,5 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,92-8,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu 30 năm với lãi suất trúng thầu 7,96%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 1/3/2017). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 450 tỷ đồng, có 6 thành viên tham gia và khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.842,5 tỷ đồng, kết quả huy động thành công 450 tỷ đồng.

Như vậy phiên đấu thầu đã huy động được 6.010 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Kể từ đầu năm 2017, Kho bạc Nhà nước đã huy động thành công 39.294 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua đấu thầu tại HNX.