7 tháng đầu năm 2019, ngân sách nhà nước tiếp tục thặng dư


Nhờ những nỗ lực trong điều hành, công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) 7 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả nổi bật, cân đối NSNN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có thặng dư.

Cân đối NSNN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có thặng dư. Nguồn: internet
Cân đối NSNN tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có thặng dư. Nguồn: internet

Thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách

Cùng với sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ cuối năm 2018 đến nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành những tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao so cùng kỳ.

Theo đó, cơ quan thuế đã tập trung triển khai công tác thu NSNN ngay từ đầu năm, rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp, phấn đấu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào NSNN.

Nhờ đó, kết quả kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2019 là tương đối tích cực và đồng đều ở các lĩnh vực kinh tế lớn. Tháng 7, thu nội địa ước đạt 124,27 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34,5 nghìn tỷ đồng so với tháng 7/2019; luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 724,68 nghìn tỷ đồng, bằng 61,8% dự toán, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2018. Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 58%), trong đó 42 địa phương thu đạt trên 61% dự toán; 56/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ.

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 7/2019 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu NSNN 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018.

Về thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu, cơ quan hải quan đã chủ động tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nhờ đó, đã tác động tích cực đến số thu của khu vực này.

Tháng 7/2019, thu NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng so với tháng 7/2019; lũy kế thu 7 tháng đạt ước đạt 130,5 nghìn tỷ đồng, bằng 69% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình công tác tháng 7, triển khai chương trình công tác tháng 8/2019, tổng thu NSNN thực hiện tháng 7/2019 ước đạt 144,45 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu NSNN 7 tháng đầu năm 2019 ước đạt 891,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán, tăng 11,9% so cùng kỳ năm 2018.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ

Công tác chi NSNN được điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa. Theo đó, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 110,7 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 776,86 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6% dự toán, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 134,49 nghìn tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, giảm 10,6%; chi trả nợ lãi đạt 68,16 nghìn tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán, bằng 100,2%; chi thường xuyên đạt xấp xỉ 566 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6% dự toán, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

Đến nay, đã phát hành gần 137,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,62 năm, lãi suất bình quân là 4,93%/năm.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng 454.258 tỷ đồng chi đầu tư và thường xuyên NSNN, qua đó đã phát hiện 6.392 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 16,2 tỷ đồng.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách nên cân đối NSNN tháng 7 và 7 tháng tiếp tục có thặng dư. Để đảm bảo cân đối NSNN và huy động vốn, Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Đến nay, đã phát hành gần 137,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,62 năm, lãi suất bình quân là 4,93%/năm.