8 tháng/2017, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng hơn 15.040 tỷ đồng

PV.

Theo thông báo từ Trung tâm lưu ký chứng khoán, trong tháng 8/2017 đã có 312 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch, gồm 272 cá nhân và 40 tổ chức. Đây là con số lớn nhất so với các tháng trước trong năm.

tháng 8/2017 đã có 312 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch, gồm 272 cá nhân và 40 tổ chức. Nguồn: Internet
tháng 8/2017 đã có 312 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch, gồm 272 cá nhân và 40 tổ chức. Nguồn: Internet

Cũng theo Trung tâm lưu ký chứng khoán, trong tháng 8/2017, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 37 nhà đầu tư nước ngoài (3 tổ chức và 34 cá nhân), hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 2 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Như vậy, tính đến hết tháng 8/2017, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành của nhà đầu tư ngoại là 22.028 mã, gồm 3.425 tổ chức và 18.603 cá nhân.

Trong khi đó, tháng 8 cũng là tháng ghi nhận khối ngoại mua ròng mạnh nhất kể từ đầu năm với tổng giá trị trên cả 3 sàn lên tới 2.730,62 tỷ đồng, trong đó riêng sàn HOSE mua ròng hơn 2.541 tỷ đồng.

Tổng cộng trong 8 tháng/2017, nhà đầu tư ngoại đã mua ròng 70,17 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 15.040 tỷ đồng.