Cục Thuế TP. Hà Nội:

91,5% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Minh Hà

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, tính đến ngày 30/9/2015, Cục đã có 96.208 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cổng điện tử của cơ quan Thuế, đạt 91,5% số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố Hà Nội và 21,5% số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử trong cả nước (447.597 doanh nghiệp).

Để đạt được kết quả này, ngay từ tháng 4/2015 Cục Thuế TP. Hà Nội đã tích cực triển khai một số giải pháp: Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nộp thuế điện tử tới toàn thể cán bộ chủ chốt trong ngành (600 cán bộ chủ chốt là lãnh đạo Cục, ban phụ trách 23 phòng thuộc Văn phòng Cục, ban lãnh đạo 30 Chi cục Thuế và các đồng chí là đội trưởng, đội phó các đội thuế).

Ngày 14/4/2015 Cục Thuế đã ban hành Kế hoạch hành động số 18226/KH-CT cụ thể hóa Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ thành 06 nhóm giải pháp với 64 đầu việc cụ thể để triển khai đồng bộ từ Văn phòng Cục tới 30 Chi cục thuế trên địa bàn.

Cục Thuế yêu cầu các Phòng và các Chi cục Thuế nghiêm túc quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính để mỗi cán bộ, công chức thuế trong toàn ngành phải hiểu và ý thức được nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của cơ quan. Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải pháp của đơn vị mình để triển khai thực hiện phù hợp với địa bàn, lĩnh vực được phân công.

Cục thuế đã tham mưu cho lãnh đạo Thành phố có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã vào cuộc, phối hợp cùng cơ quan Thuế triển khai kê khai, nộp thuế điện tử tới các tổ chức, doanh nghiệp, NNT trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch tập huấn kê khai, nộp thuế điện tử cho NNT, tập trung vào nhóm đối tượng là đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đã nộp tờ khai nhưng chưa kê khai, nộp thuế điện tử.

Đặc biệt, Cục thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại tọa đàm với các doanh nghiệp trên địa bàn (doanh nghiệp đã nộp thuế điện tử, đã đăng ký nhưng chưa nộp, chưa đăng ký nộp thuế điện tử) để đánh giá quá trình triển khai, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện và bàn giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn đó.

Đồng thời, cơ quan Thuế và ngân hàng lắng nghe những đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp để có giải pháp điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, Cục thuế còn phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền kê khai, nộp thuế điện tử, những tiện ích các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế được hưởng khi thực hiện dịch vụ này.

Với những nỗ lực của cơ quan Thuế cộng với sự vào cuộc tích cực các cấp, các ngành, đặc biệt sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người nộp thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã cán đích thành công, là 1 trong 25 Cục thuế đã hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu 90% DN triển khai nộp thuế điện tử theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP (đạt 90,2% từ ngày 24/09/2015).

Với kết quả này, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã cán đích thành công vàlà 1 trong 25 Cục thuế đã hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu 90% DN triển khai nộp thuế điện tử theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP (đạt 90,2% từ ngày 24/09/2015)./.