Cục Thuế TP. Hà Nội: Bí quyết tạo nên thành công

Hà Minh Hải - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội

Phát huy truyền thống của Thủ đô Anh hùng, sau 25 năm kể từ ngày thành lập, Cục Thuế TP. Hà Nội liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và trở thành một trong hai đơn vị trong toàn hệ thống Thuế có số thu lớn nhất cả nước. Cục Thuế TP. Hà Nội đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, của Thủ đô nói riêng. Vậy đâu là bí quyết để tạo nên những thành công đó?

Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2013.
Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng Cục Thuế Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2013.

Đơn vị tốp đầu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị của cả nước, với niềm tự hào riêng có ấy, Cục Thuế TP. Hà Nội đã nhận về mình nhiều trọng trách lớn bởi việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách của đơn vị không những tạo điều kiện cân đối ngân sách của TP. Hà Nội, mà còn tạo điều kiện để cân đối ngân sách của cả nước, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.

Những năm qua, trước bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước gặp nhiều khó khăn, cơ quan Thuế Thủ đô đã tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo điều hành trực tiếp của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội; Tham mưu kịp thời với lãnh đạo TP. Hà Nội chỉ đạo các ngành, các cấp uỷ, chính quyền địa phương để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc phối hợp hiệu quả với cơ quan Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu, sắc thuế theo quy định; Chủ động triển khai các giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách và tạo môi trường thông thoáng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, Cục đã đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp công tác thuế, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm.

Trên cơ sở đó, tập thể cán bộ công chức đơn vị luôn quyết tâm biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển, phát huy cao độ những thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ cương, kỷ kuật, đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm với số thu luôn chiếm tỷ trọng cao trên tổng thu ngân sách của cả nước (gần 1/4 số thu cả nước). Cục Thuế Hà Nội là một trong hai Cục Thuế có số thu lớn nhất nhì cả nước với tốc độ tăng trưởng thu ở mức cao. Cụ thể: Năm 2005, số thu ngân sách đạt 28,47 nghìn tỷ đồng, bằng 1,9 lần so với số thu năm 2001. Đến năm 2010, số thu ngân sách thực hiện đạt 96,78 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4 lần so với số thu năm 2005. Năm 2011, là năm đầu tiên đơn vị có số thu vượt ngưỡng 100 nghìn tỷ đồng (116,9 nghìn tỷ đồng). Đặc biệt, năm 2014, thu ngân sách của đơn vị đạt 150,6 nghìn tỷ đồng, bằng 1,6 lần so với số thu năm 2010. Tốc độ tăng thu bình quân giai đoạn 2005 - 2014 là 20,4%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên địa bàn Thành phố (tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10 năm là 9,69%).

Công tác cán bộ - “Chìa khóa” của thành công

Cục Thuế TP. Hà Nội xác định yếu tố con người là quan trọng, là nòng cốt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, công tác quy hoạch cán bộ thường xuyên được rà soát nhằm bổ sung kịp thời đội ngũ cán bộ chủ chốt. Công tác luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí giúp cho cán bộ lãnh đạo, công chức có điều kiện tiếp cận và thông thạo nhiều lĩnh vực công việc ở nhiều vị trí khác nhau, có năng lực thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; giúp cho cán bộ trưởng thành nhanh, toàn diện và vững vàng hơn, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt và lâu dài. Đồng thời, Cục còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức trong đơn vị để tạo sự đoàn kết thống nhất ý chí, phát huy nội lực nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong từng năm, từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tập trung đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công chức một cách toàn diện trên tất cả các mặt như: Chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước, tin học, ngoại ngữ, các kỹ năng mềm, bồi dưỡng cập nhật chế độ chính sách mới... Những năm qua, công tác đào tạo bồi dưỡng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, Cục đã đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, tập huấn chính sách pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ cho 16.696 lượt công chức, gần 4.000 công chức được bồi dưỡng về văn hoá - công sở; gần 2.000 công chức được cử đi đào tạo quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; trên 5.144 lượt công chức đào tạo bồi dưỡng về tin học ứng dụng quản lý thuế; 130 công chức được cử bồi dưỡng ngạch công chức lãnh đạo và quy hoạch…

Đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của Cục Thuế Hà Nội đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Toàn Cục có gần 4.000 cán bộ công chức, trong đó có trình độ đại học trở lên 83%, đã đạt và vượt so kế hoạch đề ra, có chứng chỉ tin học từ A trở lên đạt 83%, có chứng chỉ ngoại ngữ đạt 77% trở lên.

Nỗ lực đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa

Đối với Cục Thuế Hà Nội, song song với thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, công tác cải cách hiện đại hoá luôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn nội dung cải cách, hiện đại hóa cũng khác nhau. Riêng giai đoạn 2010 - 2015, Cục thực hiện cải cách toàn diện, trong đó áp dụng triệt để công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý, nhằm hướng tới lợi ích doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý... Chính cuộc cải cách này đã tạo cho ngành Thuế Thủ đô một sắc thái riêng, một diện mạo mới với những nhận thức thay đổi của cả cán bộ thuế và người nộp thuế về công tác thuế.

Chỉ có cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng mới đảm bảo được yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới (khi số lượng người nộp thuế phát triển nhanh, trong khi nguồn nhân lực phát triển không tương xứng). Từ cuối năm 2009, Cục Thuế TP. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện theo từng giai đoạn và đã quán triệt, giao nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ công chức của đơn vị. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người nộp thuế nhận thức được lợi ích khi triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí về thời gian, kinh phí và thủ tục giấy tờ trong việc kê khai thuế. Cùng với đó, đảm bảo việc thông tin và số liệu khai thuế của người nộp thuế được gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác; Giúp giảm thiểu tình trạng quá tải tại cơ quan thuế khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế… Ngoài những lợi ích cơ bản trên, người nộp thuế khi thực hiện kê khai thuế qua mạng internet còn có một số lợi ích khác như: Không giới hạn số lần gửi 1 tờ khai, khi doanh nghiệp kê khai sai mà vẫn còn hạn nộp tờ khai, doanh nghiệp có thể gửi tờ khai thay thế với số lần gửi thay thế không hạn chế trước 24h ngày cuối cùng nộp tờ khai vẫn không bị tính nộp chậm. doanh nghiệp có thể khai thuế qua mạng hay gửi tờ khai vào tất cả các ngày kể cả ngày lễ, tết, thứ bảy, chủ nhật và có thể gửi vào bất kỳ thời gian nào trong ngày từ 0h00 đến 24h00. Kết quả triển khai thí điểm tại Cục Thuế TP. Hà Nội đã được Tổng cục Thuế tổng kết và nhân rộng trong toàn hệ thống. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang hoạt động trên địa bàn Thủ đô đã thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách, đồng thời giảm thiểu thủ tục hành chính, thời gian, chi phí cho người nộp thuế, ngành Thuế Thủ đô còn triển khai dự án hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính. Đây được coi là dự án cải cách toàn diện quy trình nghiệp vụ thu, nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Đến nay, trên địa bàn Thành phố, hệ thống thu ngân sách nhà nước đã vận hành tốt, đường truyền dữ liệu thông suốt với trên 250.000 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và hộ kinh doanh cá thể được thực hiện kết nối dữ liệu giữa cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước và thực hiện thu qua Ngân hàng.

Đáng chú ý, Cục Thuế đã xây dựng và đưa vào sử dụng ứng dụng “Cổng khai thông tin và hỗ trợ xác định nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ ôtô, xe máy và nhà đất” trên internet tại địa chỉ: http://truocbahanoi.gdt.gov.vn. Ứng dụng này đã hỗ trợ tích cực cho người nộp thuế và cơ quan thuế dễ dàng tra cứu, nắm rõ quy trình kê khai, quy định về mẫu biểu, hồ sơ, thủ tục; nắm rõ căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính; người nộp thuế có thể tự xác định chính xác số lệ phí trước bạ phát sinh khi nhập thông tin vào ứng dụng, làm cơ sở người nộp thuế chủ động tự kê khai hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cũng như số tiền nộp ngân sách trước khi đến cơ quan Thuế. Thông qua hoạt động này, người nộp thuế có thể giám sát tiến độ cũng như quá trình xác định nghĩa vụ tài chính của cơ quan thuế. Đồng thời, trên cơ sở ứng dụng này cơ quan Thuế có thể từng bước triển khai việc kê khai lệ phí trước bạ ôtô, xe máy và nhà đất qua mạng internet.

Ngoài ra, Cục thường xuyên kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ; thực hiện tốt công tác niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính thuế tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế, đảm bảo công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế. Năm 2014, sau khi thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, số giờ tuân thủ về thuế của người nộp thuế giảm được 370 giờ/năm (giảm từ 537 giờ xuống còn 167 giờ). Phấn đấu năm 2015, Cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát cắt giảm 45,5 giờ nữa để đạt được mục tiêu 121,5 giờ/năm theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP. Với việc tăng cường, đẩy mạnh công tác cải cách hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo đúng quy định, lộ trình của Chính phủ, của Ngành, Cục đã giúp các doanh nghiệp giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế, đồng thời cơ quan Thuế cũng nâng cấp được dịch vụ cung cấp cho người dân và doanh nghiệp lên mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống dịch vụ công của khối cơ quan nhà nước.

Tích cực tuyên truyền hỗ trợ đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Trong tiến trình cải cách, hiện đại hóa, Cục Thuế TP. Hà Nội luôn chú trọng công tác tuyên truyền hỗ trợ, bởi đây là một khâu quan trọng không thể thiếu trong việc đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống. Cục đã phối hợp hiệu quả với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Thành phố để định hướng công tác tuyên truyền. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ tối đa cho người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú giúp người nộp thuế nắm bắt đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới để thực thi đúng pháp luật thuế.

Đặc biệt hình thức tuyên truyền qua hệ thống thư điện tử cơ quan thuế gửi các chính sách thuế mới trực tiếp cho hơn 100 nghìn doanh nghiệp đã kê khai thuế qua mạng đã cho thấy những kết quả rất tích cực. Hình thức tuyên truyền này giúp việc cập nhật chính sách thuế mới của hầu hết doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn được đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời. Bên cạnh đó, mỗi năm có hàng nghìn tin, bài, ảnh tuyên truyền được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (khoảng 40 cơ quan báo, đài, tạp chí phối hợp truyên truyền thường xuyên với đơn vị); từ 2.500 đến 3.000 buổi truyền thanh; hàng trăm lớp tập huấn miễn phí cho người nộp thuế; giải đáp khoảng 50 nghìn cuộc điện thoại, 40 nghìn lượt người nộp thuế hỏi trực tiếp tại cơ quan thuế, khoảng 2 nghìn văn bản trả lời chính sách thuế. Hàng tháng, Cục thuế cũng thực hiện 03 chuyên trang: “Chính sách thuế với cuộc sống” trên báo Hà Nội Mới, “Thuế Thủ đô” trên Thời báo Tài chính Việt Nam và Tạp chí Thuế. Công tác tuyên truyền hỗ trợ như trên đã giúp nhận thức của người nộp thuế và nhân dân về chính sách thuế ngày một nâng lên, ý thức tự giác chấp hành chính sách thuế ngày càng cao hơn, điều đó đã tạo điều kiện tốt cho công tác thuế, nhất là việc thu thuế đã trở lên thuận lợi và nhanh chóng hơn.

Thanh tra, kiểm tra tạo môi trường bình đẳng đối với người nộp thuế

Công tác thanh tra, kiểm tra đã được nâng lên một bước trong việc thay đổi từ nhận thức đến phương pháp thanh tra, kiểm tra. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức các lớp tập huấn để đào tạo các kỹ năng thanh, kiểm tra cho cán bộ công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra và tổng hợp nghiệp vụ dự toán.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện trên cơ sở thu thập, phân tích cơ sở dữ liệu tập trung thông tin cơ bản về người nộp thuế, bộ tiêu chí đánh giá rủi ro, bảng điểm rủi ro từng tiêu chí, chương trình gán điểm rủi ro cho từng doanh nghiệp thuộc diện quản lý của đơn vị, từ đó lựa chọn các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế để đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Cục Thuế cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn ngay trong những ngày, tháng đầu năm; Thực hiện tốt quy chế kiểm tra, giám sát đối với công tác thanh, kiểm tra bằng “Quy chế giám sát đoàn thanh tra, kiểm tra” trên cơ sở quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Thanh tra để giám sát theo từng khâu của công tác thanh tra, kiểm tra; Ban hành “Thư ngỏ thanh tra, kiểm tra thuế” gửi tới các doanh nghiệp được thanh, kiểm tra thuế, qua đó tuyên truyền về quyền lợi của doanh nghiệp và trách nhiệm của cơ quan thuế, đồng thời công bố số điện thoại đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh về các hành vi tiêu cực của cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế. Do đó, kết quả công tác thanh, kiểm tra hàng năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng thu ngân sách. Đồng thời, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Kết quả, giai đoạn 2011 - 2014, Cục Thuế đã thanh tra tại 3.466 doanh nghiệp, thực hiện 19.904 cuộc kiểm tra. Qua thanh tra, kiểm tra đã thu về ngân sách 6.914 tỷ đồng. Cục Thuế TP. Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu ngành Thuế về số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra với số thu ngân sách bình quân hàng năm đều tăng.

Nhiều sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn

Cục Thuế TP. Hà Nội là địa chỉ sở hữu nhiều phương thức, giải pháp, sáng kiến quản lý sáng tạo, có hiệu quả. Để có được kết quả này, Cục đã quan tâm và phát động phong trào phát huy sáng kiến trong công tác quản lý. Mỗi sáng kiến đều đi từ thực tiễn và phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Mỗi năm, Cục Thuế Hà Nội có hàng trăm sáng kiến được công nhận và xếp loại. Có những sáng kiến được triển khai mở rộng trên địa bàn toàn quốc như: Nâng cấp công cụ phát hiện doanh nghiệp bỏ trốn; Sử dụng công cụ Excel trong việc tạo đề thi, chấm thi trắc nghiệm; Công cụ hỗ trợ kiểm tra phát hiện giao dịch liên kết; Ứng dụng mã công chức trong triển khai công tác cán bộ. Đặc biệt, năm 2014, Cục đã có Đề tài khoa học “Giải pháp hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra theo cơ chế rủi ro” được Tổng cục Thuế xếp loại xuất sắc… Cũng trong năm 2014, đơn vị tổ chức triển khai thành công ứng dụng chương trình kiểm tra chéo hóa đơn, đã phát hiện nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn về phát hành hóa đơn bất hợp pháp và cảnh báo hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp trong việc kê khai thuế, qua đó đã xử lý về thuế hàng trăm tỷ đồng.

Các đề tài, sáng kiến, giải pháp có tính ứng dụng cao trong thực tiễn của Cục Thuế Hà Nội đã được Tổng cục Thuế ghi nhận và nhân rộng trên phạm vi toàn hệ thống. Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân: Cục Thuế TP. Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba; 55 Huân chương Lao động các hạng cho các tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua, công nhận 04 danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và 125 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân; nhiều phần thưởng cáo quý khác của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Tổng cục Thuế. Những phần thưởng cao quý này là nguồn cổ vũ, động viên, thúc đẩy những cán bộ, công chức Thuế Thủ đô tiếp tục triển khai thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong các năm tiếp theo.