VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước bằng 75,2% dự toán

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước bằng 75,2% dự toán

Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước sụt giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Nhờ đó, 10 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán.

Ngân sách khó khăn vẫn đảm bảo các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 dự kiến khoảng 4% GDP điều chỉnh

Kinh tế khó khăn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến thu ngân sách

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước giảm 189,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra

Ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách nhà nước, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Trong đó, cơ quan thuế đã thực hiện khoảng 56,88 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp; kiểm tra khoảng 494,48 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách và giảm lỗ gần 49,47 nghìn tỷ đồng, trong đó thu vào ngân sách nhà nước 14,59 nghìn tỷ đồng (số đã thu được vào ngân sách nhà nước 7.636 tỷ đồng); tập trung xử lý, thu hồi 22,7 nghìn tỷ đồng thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.

Cơ quan hải quan đã thực hiện 1.361 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó có 1.161 cuộc kiểm tra sau thông quan), kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 1.005 tỷ đồng (đã thu nộp 962 tỷ đồng); đôn đốc, xử lý 272 tỷ đồng nợ đọng thuế. Đồng thời, đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 13.384 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, xử lý thu vào ngân sách nhà nước 578 tỷ đồng; khởi tố 32 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 95 vụ.

Thu ngân sách nhà nước bằng 75,2% dự toán

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện tháng 10/2020 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 10 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó ngân sách trung ương ước 70,5% dự toán và ngân sách địa phương ước đạt 81,2% dự toán.

Trong số tổng thu ngân sách trên, thu nội địa tháng 10/2020 ước đạt 135,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 45 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng 9, lũy kế 10 tháng ước đạt 959,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019. Thu từ dầu thô tháng 10/2020 ước đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 130 tỷ đồng so với tháng 9, lũy kế 10 tháng ước đạt 29,65 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 10/2020 ước đạt gần 13,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,0% dự toán, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tháng 11/2020, Bộ Tài chính chỉ đạo các cục thuế tiếp tục tăng cường thu hồi nợ thuế; Tập trung đối với các trường hợp đơn vị có số nợ thuế lớn, các đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Các dự án chưa nộp ngân sách nhà nước theo quy định, không được gia hạn, cố tình chây ì nợ thuế; Thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định; Công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM