VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính thực hiện trên 33,1 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra

Thanh tra Bộ Tài chính đã thực hiện 33,1 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng đầu năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính thực hiện trên 33,1 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính và các đơn vị thanh tra chuyên ngành lĩnh vực tài chính đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, qua đó đã góp phần chống thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý hàng dự trữ quốc gia

Ngành Thuế thực hiện 26.721 cuộc thanh tra, kiểm tra trong nửa đầu năm

Thu nộp ngân sách gần 1.417 tỷ đồng từ thanh tra, kiểm tra tài chính

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện trên 33,1 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra trên 323,9 nghìn hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp; điều tra chống buôn lậu bắt giữ, xử lý 7,1 nghìn vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Qua đó, kiến nghị xử lý tài chính 30,2 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 6,2 nghìn tỷ đồng (đã thu nộp 3,4 nghìn tỷ đồng); giảm lỗ, giảm khấu trừ và xử lý tài chính khác 22,6 nghìn tỷ đồng.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng, giúp cho ngành Tài chính đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng và ảnh hưởng lớn đết hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình trạng nợ thuế của doanh nghiệp đang có chiều hướng gia tăng. Tổng số nợ thuế nội địa tính đến 30/6/2021 ước gần 116 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8 nghìn tỷ đồng so với thời điểm cuối năm 2020. Tình trạng gian lận, trốn lậu thuế, nhất là quản lý thu thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng còn phức tạp, đòi hỏi ngành Tài chính cần tiếp tục nỗ lực và làm tốt hơn công tác quản lý.

Trước tình hình đó, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính sẽ chủ động rà soát, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra; đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức và hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp phòng, chống dịch bệnh và phát triển sản xuất kinh doanh.

Kết quả trên đã góp phần quan trọng, giúp cho ngành Tài chính đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng và ảnh hưởng lớn đết hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM