VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
6 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý được 167 tỷ đồng nợ thuế

Tính đến hết ngày 30/6/2022, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý 167 tỷ đồng tiền nợ thuế.

6 tháng đầu năm, ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý được 167 tỷ đồng nợ thuế

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế, 6 tháng đầu năm, toàn ngành Hải quan đã thu hồi và xử lý được 167 tỷ đồng tiền nợ thuế, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách của toàn Ngành.

Thu nộp ngân sách 204,729 tỷ đồng từ xử lý vi phạm pháp luật hải quan

Chuyển đổi số - nền tảng quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh

Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống ma túy

Cải cách toàn diện thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng Hải quan số

Đạt được kết quả trên là do Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo, yêu cầu các Cục hải quan tỉnh, thành phố chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022, nhờ đó số nợ thuế đã giảm 2,83% so với thời điểm ngày 31/12/2021.

Có thể kể tới các đơn vị có kết quả thu hồi nợ thuế khả quan như: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đạt 45,06 tỷ đồng; Hải quan Hải Phòng đạt 38,35 tỷ đồng; Hải quan Bình Dương đạt 29,58 tỷ đồng; Hải quan Thanh Hóa đạt 14,6 tỷ đồng; Hải quan Hà Nội đạt 16,04 tỷ đồng…

Bên cạnh đẩy mạnh thu hồi và xử lý nợ thuế, 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra sau thông quan đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt trong toàn Ngành. Một số Cục hải quan tỉnh, thành phố đạt kết quả khả quan trọng công tác này như: Hà Nội 24,7 tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh 29,6 tỷ đồng; TP. Hải Phòng 18,8 tỷ đồng; Đồng Nai 38,3 tỷ đồng…

Ngoài ra, trong công tác tham vấn giá, 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Hải quan đã chủ động triển khai các biện pháp tham vấn giá trên cơ sở danh mục rủi ro về trị giá. Nhờ đó, số tiền thuế tăng thêm do tham vấn giá trên cơ sở danh mục rủi ro về trị giá của toàn Ngành đạt khoảng 242 tỷ đồng. 

Phát huy kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị, đặc biệt là các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý nợ thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022, đồng thời không để phát sinh nợ mới trong năm 2022 qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Bên cạnh đó, chủ động triển khai các biện pháp tham vấn giá trên cơ sở danh mục rủi ro về trị giá, góp phần đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM