VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Có 1.616 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Có 1.616 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã tích cực phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Nhờ đó, đến ngày 12/5/2022 đã có 1.616 doanh nghiệp chế xuất được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Đẩy nhanh xác nhận doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Đẩy nhanh hỗ trợ doanh nghiệp chế xuất hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan

Xử lý thuế đối với trường hợp hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất

Kiểm tra điều kiện giám sát hải quan đối với doanh nghiệp chế xuất

Ngày 11/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, Nghị định này quy định, đến ngày 25/4/2022, các doanh nghiệp chế xuất phải hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Triển khai Nghị định số 18/2021/NĐ-CP với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan. Nhờ đó, đến ngày 12/5/2022 đã có 1.616/1.676 doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Số doanh nghiệp chế xuất còn lại chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thuộc các trường hợp sau: Doanh nghiệp bị khởi tố, tạm ngừng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, chuyển địa bàn, chuyển sang doanh nghiệp không phải doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp chế xuất mới thành lập, đang trong quá trình xây dựng nhà xưởng; doanh nghiệp chế xuất hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Trong thời gian tới, cơ quan hải quan sẽ tiếp tục đồng hành, hướng dẫn các doanh nghiệp chế xuất đáp ứng thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định.

Đối tượng điều chỉnh áp dụng tại Điều 28a Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP gồm 3 đối tượng sau: Doanh nghiệp chế xuất có dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng; Doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 (ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) và đang trong quá trình hoạt động; Doanh nghiệp chế xuất đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày 25/4/2021 và đang trong quá trình xây dựng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM