VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021

Ngày 13/1/2021, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 6

Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; các bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.  
Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.  

Trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội kịp thời chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Đảng ủy Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021, hoàn thành việc giao nhiệm vụ thu, chi NSNN và dự toán chi thường xuyên đúng thời hạn; qua đó, tạo điều kiện cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương kịp thời quyết định, phân bổ, giao dự toán NSNN đến các đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong quá trình điều hành, quản lý ngân sách, Bộ Tài chính đã bám sát diễn biến tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Nhờ đó, năm 2021, thu NSNN ước thực hiện đạt 1.563,3 nghìn tỷ đồng, bằng 116,4% (vượt  219,9 nghìn tỷ đồng) dự toán, tăng 3,7% so với thực hiện năm 2020; tỷ lệ động viên vào ngân sách đạt 18,6% GDP (vượt mục tiêu 15,5%GDP); Thu ngân sách trung ương ước đạt 106,7% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 128,2% dự toán...

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; chương trình quản lý nợ công 3 năm 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021; Hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại năm 2021. Đến cuối năm 2021, dư nợ công đạt khoảng 43,7% GDP, nợ Chính phủ khoảng 39,5% GDP, dư nợ vay nước ngoài quốc gia đạt khoảng 39% GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ đạt dưới 23% tổng thu NSNN trong phạm vi giới hạn an toàn cho phép...

Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các  cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm.
Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các  cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ đã tổ chức được 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho 4.468 đảng viên.

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đấu tranh các quan điểm sai trái, bảo vệ đảng, trong năm 2021, Đảng ủy Bộ đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; thành lập đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã phối hợp với các cơ quan báo chí ngành Tài chính đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Đảng bộ Bộ Tài chính và các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo Tạp chí Tài chính đẩy mạnh viết các tin, bài tuyên truyền về các hoạt động chuyên môn, cũng như công tác xây dựng đảng của các tổ chức đảng trực thuộc đăng trên Chuyên mục "Đảng bộ Bộ Tài chính"; thực hiện biên tập và phát hành Ấn phẩm Đặc san Thông tin Công tác Đảng cho các tổ chức đảng trực thuộc trong Đảng bộ...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng luôn được Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả. Nhờ đó, năm 2021, toàn Đảng bộ đã tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 282 đồng chí đảng viên mới; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đối với 474 học viên.

Trong công tác phát triển đảng, năm 2021, Đảng bộ Bộ Tài chính đã ban hành các quyết định kết nạp đảng đối với 246 đồng chí; chuyển đảng chính thức cho 224 đồng chí; làm thủ tục cấp thẻ đảng cho 264 đồng chí; chuyển sinh hoạt đi cho 283 đồng chí; tiếp nhận chuyển đến cho 257 trường hợp; đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi đảng cho 29 trường hợp...

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021 của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Trần Huy Trường - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, trong năm qua, các tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức kiểm tra đối với 30 tổ chức đảng và 256 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 26 tổ chức đảng và 389 đảng viên. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đã chấp hành đúng Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

Ủy ban Kiểm ra Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo thực hiện giám sát thường xuyên đối với 100% các tổ chức đảng trực thuộc thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất, các hội nghị qua sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; qua việc phân công thành viên ủy ban kiểm tra phụ trách, theo dõi lĩnh vực địa bàn tham dự các cuộc họp, hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới...

Cũng tại hội nghị, đồng chí Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính đã trình bày Dự thảo Kế hoạch công tác của Đảng ủy Bộ Tài chính năm 2022. Kế hoạch nêu rõ, trong năm 2022, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN đã được Quốc hội thông qua. Cùng với đó, Đảng ủy Bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập triển khai các nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và của Chính phủ...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng thuận, nhất trí cao với những nội dung trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, đồng thời đóng góp ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Tài chính để quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Bộ Tài chính đã đạt được trong năm 2021 trong bối cảnh hết sức khó khăn của đại dịch COVID-19. Đó là, toàn ngành Tài chính đã có nhiều đổi mới, nỗ lực quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành và từng bước hoàn thiện thể chế triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả 7 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Cán bộ, đảng viên của ngành Tài chính đã tích cực, chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc phòng, chống dịch COVID-19, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội...

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Bộ tăng cường triển khai; chú trọng đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền. “Chúng tôi rất ấn tượng với Ấn phẩm Đặc san Thông tin Công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Tài chính với hình thức đẹp, nội dung phong phú, trình bày khoa học. Có thể nói, thông qua ấn phẩm này, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tài chính có thể làm tài liệu để phổ biến tới các đồng chí cán bộ, đảng viên tại các buổi sinh hoạt chi bộ”, đồng chí Lại Xuân Lâm nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Lưu ý về triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá về xây dựng đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng ủy Khối, chương trình hành động của Đảng ủy Bộ để tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo đúng quy định; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng củng cố cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên trước hết là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị... 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lại Xuân Lâm và đề nghị các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ bổ sung, đưa vào Chương trình công tác triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh trong nước và khu vực còn diễn biến rất phức tạp, do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, trong khi nhiệm vụ tài chính - NSNN còn rất nặng nề kể cả lâu dài, thường xuyên. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tài chính cần tiếp tục phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, để khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, rà soát, kiện toàn lại tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động học tập, quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM