VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đồng bộ nhiều giải pháp nhằm triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Để chuẩn bị triển khai hóa đơn điện tử cho giai đoạn 2 tại địa bàn 57 tỉnh, thành phố còn lại từ tháng 4/2022, Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ, tập trung mở rộng kết nối với các tổ chức trung gian để triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc...

Tổng cục Thuế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Xây dựng, hoàn thiện chính sách quy định về hóa đơn điện tử

Việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ thành công và đem lại hiệu quả to lớn cho xã hội

Xác định rõ triển khai hóa đơn điện tử là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, toàn ngành Thuế phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ nhằm đưa hóa đơn điện tử vào thực hiện đúng thời gian quy định.

Theo Tổng cục Thuế, trong thời gian tới, toàn Ngành sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện thể chế chính sách, quy trình nghiệp vụ hóa đơn điện tử. Trong đó, tiến hành rà soát các ý kiến, nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố giai đoạn 1 để nghiên cứu đề xuất các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế tại từng địa phương.

Cơ quan thuế các cấp cũng tiếp tục mở rộng việc tập huấn, tuyên truyền triển khai, sử dụng hóa đơn điện tử đến tất cả người nộp thuế trên toàn quốc. Đặc biệt, đẩy mạnh việc phối hợp giữa cơ quan Thuế và các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng bộ nhiều giải pháp nhằm triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc - Ảnh 1

Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các công việc nhằm xây dựng, triển khai mở rộng hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền...), đảm bảo việc triển khai mở rộng hệ thống quản lý hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế còn lại trong tháng 4/2022 và đảm bảo việc sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế từ ngày 01/07/2022 trên toàn quốc.

Song song với việc hoàn thiện thể chế chính sách về hóa đơn điện tử, cơ quan Thuế tập trung mở rộng kết nối với các Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (gồm Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu và Tổ chức cung cấp giải pháp).

Tiến hành thông báo và tổ chức các đợt tiếp nhận, đánh giá hồ sơ, kiểm tra, kết nối và kết hợp với các Tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu đáp ứng và Tổ chức cung cấp giải pháp đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC; đồng thời, kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, phối hợp với 125 doanh nghiệp lớn (xăng dầu, bảo hiểm,...) để thực hiện kiểm tra, kết nối giữa hệ thống giải pháp hóa đơn của doanh nghiệp và hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế.

Với các giải pháp trên, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, toàn ngành Thuế sẽ hoàn thành nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử theo đúng kế hoạch đã đề.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM