VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hoàn thiện Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Hoàn thiện Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo để trình Chính phủ ban hành.

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đúng đối tượng, mục đích, kịp thời

Ngành Thuế đã tiếp nhận trên 139.000 đơn xin gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm

Hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo là một trong những nội dung được dư luận xã hội, báo chí quan tâm.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Tài chính thông tin, Bộ đã có Tờ trình số 92/TTr-BTC ngày 26/5/2021 trình Chính phủ ban hành Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thay thế Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đã có Văn bản số 8919/BTC-NSNN ngày 10/8/2021 giải trình về đối tượng áp dụng của dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 3956/VPCP-QHĐP ngày 14/6/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Tại Thông báo số 222/TB-VPCP ngày 23/8/2021 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng khuyến khích tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện; cần có quy định cụ thể để triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, đáp ứng mục đích, ý nghĩa và yêu cầu quản lý nhà nước.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu trên, Bộ Tài chính hiện đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng Nghị định để trình Chính phủ ban hành theo hướng bổ sung đối tượng áp dụng là các tổ chức có tư cách pháp nhân (doanh nghiệp, hợp tác xã, hội...) tham gia vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp tự nguyện.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM