VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh huy động vốn, hoàn thành kế hoạch năm 2020

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2020, theo kế hoạch năm 2020, KBNN đã thực hiện phát hành 177,65 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh huy động vốn, hoàn thành kế hoạch năm 2020

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ lãi suất trái phiếu chính phủ không biến động tăng mạnh và ổn định thị trường. Nhờ đó, lãi suất phát hành trái phiếu không tăng đột biến, lượng vốn tăng dần, đáp ứng nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước.

Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Kho bạc Nhà nước Yên Bái: Kiểm soát chi chặt chẽ, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

SHB cụ thể hóa cam kết phối hợp thu ngân sách với Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước đã giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 210.488 tỷ đồng

Phát hành trái phiếu chính phủ gắn với tái cơ cấu danh mục nợ

Nêu bật kết quả cải cách trong công tác huy động vốn của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), Phó Tổng giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vinh cho biết, trong những năm gần đây, công tác huy động vốn là một trong những lĩnh vực có nhiều đổi mới. Đặc biệt, năm 2019, KBNN đã bám sát tình hình tồn ngân của ngân sách trung ương, cũng như tiến độ thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) để chủ động có giải pháp tổ chức tốt công tác huy động vốn. Trong hơn nửa đầu năm 2020, KBNN đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành ngân quỹ nhà nước theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả; đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN.

Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, thị trường tài chính, tiền tệ trong nước và thế giới liên tục biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát hành trái phiếu chính phủ (TPCP) của KBNN. Đơn cử như: Từ tháng 3/2020, mặt bằng lãi suất TPCP trên thị trường thứ cấp tăng mạnh, do tâm lý lo ngại kinh tế khó phục hồi do dịch bệnh, đi kèm với giao dịch trái phiếu trên thị trường thứ cấp sụt giảm mạnh, các nhà đầu tư e ngại không muốn đầu tư TPCP dài hạn...

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2020, đồng thời, giữ lãi suất TPCP không biến động tăng mạnh và ổn định thị trường, KBNN đã chủ động phối hợp và đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bảo hiểm Tiền gửi tích cực tham gia đấu thầu TPCP. Nhờ đó, lãi suất phát hành TPCP không bị tăng đột biến, từng bước theo sát lãi suất giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp và KBNN tăng dần khối lượng vốn huy động đáp ứng nhu cầu chi của NSNN.

Theo đó, kỳ hạn bình quân danh mục TPCP từng bước được kéo dài từ 1,84 năm vào năm 2011 lên 7,42 năm vào năm 2019; trong khi lãi suất phát hành bình quân giảm dần từ 12%/năm vào năm 2011 còn 4,51%/năm vào năm 2019, thấp thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á. Lãi suất thị trường TPCP từng bước trở thành lãi suất định hướng trên thị trường vốn.

Đồng thời, quy mô thị trường TPCP phát triển nhanh (gấp 12 lần so với năm 2009); đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/ năm - mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á và khu vực ASEAN +3. Nhìn chung, công tác quản lý ngân quỹ đã từng bước gắn kết với công tác quản lý NSNN và quản lý nợ, góp phần giảm thiểu chi phí vay nợ cho NSNN.

Đẩy nhanh tốc độ huy động vốn trong những tháng cuối năm

Nhằm đảm bảo mục tiêu huy động đủ nhu cầu vốn, tiết kiệm chi phí vay cho NSNN, KBNN đã chủ động điều hành khối lượng TPCP phát hành phù hợp với điều kiện thị trường, chủ yếu đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc vay của Chính phủ, phù hợp tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đảm bảo duy trì liên tục của thị trường TPCP.

Bên cạnh đó, KBNN thực hiện đa dạng kỳ hạn TPCP, tập trung phát hành TPCP có kỳ hạn từ 5 năm trở lên, đẩy mạnh khối lượng phát hành kỳ hạn dài (từ 10 năm trở lên) để cơ cấu danh mục nợ TPCP; điều hành lãi suất phát hành TPCP linh hoạt, hợp lý, bám sát thị trường, tranh thủ điều kiện thị trường thuận lợi để phát hành trái phiếu kỳ hạn dài với lãi suất thấp.

Từ nay đến cuối năm 2020, KBNN tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, hiệu quả; đẩy nhanh tốc độ huy động vốn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn năm 2020 được Bộ Tài chính giao với mức lãi suất hợp lý, tiết kiệm chi phí vay cho NSNN và ổn định thị trường. Đồng thời, thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi TPCP theo kế hoạch được giao.

Cùng với đó, KBNN chủ động điều hành khối lượng TPCP phát hành phù hợp với điều kiện thị trường, chủ yếu đáp ứng nhu cầu trả nợ gốc vay của Chính phủ, phù hợp tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Cụ thể, hệ thống KBNN sẽ bám sát tình hình thu, chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kế hoạch trả nợ gốc và tình hình thị trường; tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ, đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN.

Nhằm ổn định thị trường, tiết kiệm chi phí cho NSNN, KBNN cũng sẽ điều hành lãi suất phát hành hợp lý, phù hợp với định hướng điều hành chính sách tiền tệ; thực hiện tái cơ cấu nợ thông qua hoán đổi TPCP sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch vay trả nợ công năm 2020 và đề án tái cơ cấu nợ trong nước giai đoạn 2020-2021.

Ngoài triển khai đồng bộ các giải pháp trên, KBNN cũng sẽ xây dựng và trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước theo quý, theo năm sát với tình hình thực tế và phù hợp với các quy định pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo luồng tiền và tổ chức quản lý ngân quỹ nhà nước đảm bảo an toàn, hiệu quả, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả của các cấp ngân sách.

Như vậy, với việc chủ động, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, tin tưởng rằng, hệ thống KBNN sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huy động vốn năm 2020 theo kế hoạch được giao thông qua việc điều hành phát hành trái phiếu chính phủ gắn chặt với việc tái cơ cấu danh mục nợ.

 

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM