VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh giải ngân đạt tỷ lệ hơn 60%

Khách hàng đang giao dịch tại Trụ sở Kho bạc TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Sơn

Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh giải ngân đạt tỷ lệ hơn 60%

Tính đến ngày 10/11, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân được 26.939 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 42.139 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 60%.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh cơ bản hoàn thành mục tiêu chuyển đổi sang “kho bạc điện tử”

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh giải ngân khoảng 900 tỷ mỗi tuần

TP. Hồ Chí Minh giải ngân gần 23.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đời sống, giải ngân vốn đầu tư công là giúp tăng trưởng kinh tế. Số liệu sơ bộ cho thấy, tính đến ngày 10/11, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã giải ngân được 26.939 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 42.139 tỷ đồng, đạt tỷ lệ hơn 60%.

Lãnh đạo KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho KBNN Thành phố nói riêng, toàn Thành phố nói chung là rất lớn và rất áp lực. Về phía ngành KBNN, những tháng còn lại của năm 2020 dồn lực chủ động đôn đốc các đơn vị địa phương, các chủ đầu tư bằng việc phối hợp tốt với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi sát sao quá trình triển khai đối với từng dự án.

Thời gian qua, trên địa bàn có dự án đã hoàn thành 100%, có dự án lại chưa có % tỷ lệ giải ngân nào. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải ngân thấp là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngoài ra, còn bắt nguồn từ cơ chế, chính sách như việc thực hiện Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 14/8/2019 dẫn tới các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đầu tư dự án mới và điều chỉnh dự án đầu tư còn gặp vướng mắc, mất nhiều thời gian do có các quy định mới về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư, sử dụng chi phí dự phòng của dự án.

KBNN TP. Hồ Chí Minh cho biết, tính đến đầu tháng 11/2020 đã có 01 dự án đạt tỷ lệ giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch đó là Công ty Địa ốc Sài Gòn với số vốn 619 tỷ đồng. Kế đó là dự án thuộc Ban quản lý đầu tư công trình khu vực Quận 3 với kế hoạch vốn 101 tỷ đồng và đã hoàn thành giải ngân 99%; Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 với kế hoạch vốn 240 tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân 98%.

Ngược lại, vẫn còn không ít dự án có tiến độ giải ngân thấp. Cụ thể như dự án thuộc Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 3 có kế hoạch vốn 265 tỷ đồng có tỷ lệ giải ngân 0%; Dự án của Ban Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 9 có tỷ lệ giải ngân 1%; Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao tỷ lệ giải ngân đạt 8% (4,5/59,9 tỷ đồng)…

Nhằm thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công UBND TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều biện pháp quyết liệt, như quyết định điều chuyển 1.076 tỷ đồng của 433 dự án giải ngân chậm, giải ngân không đạt yêu cầu cho 141 dự án có tỷ lệ giải ngân cao.

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã có chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành với chủ đầu tư trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải ngân. Nổi bật như thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc. Hoặc định kỳ 2 tuần/lần rà soát và báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công năm 2020...

Các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán tại KBNN đối với các dự án đã có khối lượng hoàn thành; các chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn có nhu cầu giải ngân sớm gửi hồ sơ đến để làm căn cứ thanh toán toán. Với nội bộ ngành, đơn vị đang đẩy mạnh chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc áp dụng hình thức phân loại các chủ đầu tư các dự án theo nhóm. Cùng với đó là phân công các bộ quản lý, theo dõi đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo từng nhóm ngành để tăng cường trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện đối với từng dự án.

Trên cơ sở rà soát tiến độ triển khai thực hiện của các dự án, tại thời điểm này chưa có tỷ lệ giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân quá thấp so với mặt bằng chung. KBNN đang tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý phải giải trình rõ nguyên nhân, lý do để Thành phố có phương án chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM