VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Kiến nghị xử lý 3.485 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kiến nghị xử lý 3.485 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Đến ngày 15/02/2022, ước tính tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra của toàn ngành Thuế là 3.485 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ. Trong đó, tổng số thuế, phạt, chậm nộp tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 849 tỷ đồng; giảm khấu trừ 130 tỷ đồng; giảm lỗ 2.506 tỷ đồng.

2 tháng đầu năm, ước số thu do cơ quan Thuế quản lý đạt trên 276,6 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thuế chuẩn bị tốt nhất cho triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2

Ngành Thuế chủ động triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Ngành Thuế sẽ tạo bước đột phá mới trong chuyển đổi số trong năm 2022

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính từ đầu năm đến 15/02/2022, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 3.774 cuộc thanh kiểm tra, đạt 5,1% kế hoạch (kế hoạch năm 2022 dự kiến thanh kiểm tra 73.869 doanh nghiệp), bằng 110,6% so cùng kỳ; Kiểm tra được 25.767 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 156,2% so cùng kỳ...

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 3.485 tỷ đồng, bằng 103% so cùng kỳ. Trong đó, tổng số thuế, phạt, chậm nộp tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 849 tỷ đồng; giảm khấu trừ 130 tỷ đồng; giảm lỗ 2.506 tỷ đồng.

Toàn ngành Thuế đã thực hiện thanh tra 213 doanh nghiệp, đạt 3,9% kế hoạch (kế hoạch năm 2022 dự kiến thanh tra 5.399 doanh nghiệp). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 246 tỷ đồng. Trong đó, truy thu 171 tỷ đồng, truy hoàn 1,1 tỷ đồng; phạt 73,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 33,3 tỷ đồng; giảm lỗ 398,4 tỷ đồng.

Về kiểm tra thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện kiểm tra 3.561 doanh nghiệp, đạt 5,2% kế hoạch (kế hoạch năm 2022 dự kiến kiểm tra 68.470 doanh nghiệp). Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 569 tỷ đồng. Cụ thể, truy thu là 386 tỷ đồng, truy hoàn 1 tỷ đồng, phạt 182 tỷ đồng; giảm khấu trừ 95 tỷ đồng; giảm lỗ 2.107 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cũng cho biết, trong tháng 02/2022, cơ quan thuế các cấp đã tiến hành thu nợ thuế  ước đạt 2.100 tỷ đồng. Lũy kế 02 tháng đầu năm 2022 ước đạt 4.300 tỷ đồng, đạt 10,2% chỉ tiêu thu nợ năm 2022 (chỉ tiêu được giao khoảng 42.000 tỷ đổng).

Tính đến ngày 28/02/2022, tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước là 121.547 tỷ, tăng 2,9% so với thời điểm ngày 31/01/2022, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 là 10,3%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM