VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Từ tháng 10/2020 đến nay, Chính phủ đã quyết định xuất cấp hỗ trợ các tỉnh miền Trung tổng số 19.395,85 tấn gạo

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Sau 3 đợt xuất cấp gạo diễn ra trong tháng 10 và 11/2020, những ngày đầu tháng 12/2020, Chính phủ tiếp tục xuất cấp thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Xuất cấp 4.303,465 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 3 tỉnh bị thiên tai, mưa lũ

Chủ động xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Tài chính xuất cấp bổ sung không thu tiền 6.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh bị thiên tai

Cụ thể, tại Quyết định số 1991/QĐ-TTg ngày 4/12/2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.592,385 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ (Tỉnh Quảng Bình 2.000 tấn gạo; Tỉnh Quảng Ngãi 1.592,385 tấn gạo).

Thực hiện Quyết định số 1991/QĐ-TTg nêu trên, ngày 7/12/2020, Tổng cục DTNN (Bộ Tài chính) đã ban hành các Quyết định số 739/QĐ-TCDT, Quyết định số 740/QĐ-TCDT về việc xuất cấp gạo từ nguồn DTQG cho các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ.

Tổng cục DTNN giao các Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh và Nghĩa Bình hoàn thành việc giao nhận số gạo nêu trên đến hết ngày 20/12/2020. Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục DTNN, các Cục DTNN đang khẩn trương giao gạo đủ số lượng, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 1599/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xuất 5.000 tấn gạo (đợt 1) cho các tỉnh (Hà Tĩnh 1.000 tấn, Quảng Bình 1.000 tấn; Quảng Trị 1.000 tấn; Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 1.000 tấn), các Cục DTNN khu vực đã triển khai xuất cấp gạo ngay cho các tỉnh, kết quả đến ngày 31/10/2020, Tổng cục DTNN đã hoàn thành xuất cấp gạo cho các tỉnh.

Với Quyết định số 1676/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 6.500 tấn gạo (đợt 2) cho các tỉnh (Quảng Bình 2.500 tấn; Quảng Trị 2.000 tấn; Thừa Thiên Huế 1.000 tấn; Quảng Nam 1.000 tấn), đến ngày 20/11/2020, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp.

Tiếp đó, thực hiện Quyết định số 1823/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về xuất 4.303,465 tấn gạo (đợt 3) cho các tỉnh (Hà Tĩnh 3.000 tấn; Nghệ An 303,465 tấn; Bình Định 1.000 tấn) để cứu trợ nhân dân vùng bị thiên tai, mưa lũ, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục DTNN, đến ngày 30/11/2020, các Cục DTNN khu vực đã hoàn thành xuất cấp cho các tỉnh.

Như vậy, từ tháng 10/2020 đến nay, Chính phủ đã quyết định xuất cấp hỗ trợ các tỉnh miền Trung tổng số 19.395,85 tấn gạo, trị giá khoảng 213 tỷ đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM