VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm tài khoản ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại 3 ngân hàng

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm tài khoản ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại 3 ngân hàng

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19, Ban Quản lý Quỹ vừa thông báo thêm các tài khoản tiếp nhận tại 3 ngân hàng và cung cấp địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Quỹ để tiếp nhận ủng hộ, đóng góp.

Đến 17h00 ngày 9/6/2021, Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.215 tỷ đồng

Tiết kiệm chi để bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và chiến lược vắc xin

Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã tiếp nhận 4.176 tỷ đồng

[Infographics] Các tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 thông báo thêm tài khoản tiếp nhận ủng hộ tại 3 ngân hàng sau:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 113366668888 (VND); 113355558888 (USD); 115522228888 (EUR).

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội I

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 1401666666666 (VND); 1401166666666 (USD); 1401266666666 (EUR).

Ngân hàng TMCP Tiên Phong

- Tên tài khoản: Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19

- Số hiệu tài khoản: 84123456789 (VND) ; 84223456789 (USD); 84333456789 (EUR).

Đồng thời, Ban Quản lý Quỹ cũng thông báo địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Quỹ để tiếp nhận ủng hộ, đóng góp. Theo đó, các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, tài trợ tiền cho Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 có thể chuyển tiền ủng hộ trực tiếp trên Cổng thông tin của Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 tại địa chỉ: https://quyvacxincovid19.vn/

Trước đó, Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 đã mở 12 tài khoản cho 3 loại tiền VND, USD, EUR tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và 03 ngân hàng thương mại, cụ thể:

Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 3761.0.9098866.91999 (VND), 3761.0.9098869.91999 (USD); 3761.0.9098786.91999 (EUR).

Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD); 21110142996868 (EUR).

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Sở giao dịch 3 tài khoản tiếp nhận trong nước và nước ngoài: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM