VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tính đến ngày 30/9/2021, ngành Thuế  thu được 22.000 tỷ đồng nợ thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tính đến ngày 30/9/2021, ngành Thuế thu được 22.000 tỷ đồng nợ thuế

Số liệu thống kê của Tổng cục Thuế cho thấy, lũy kế tính đến thời điểm ngày 30/9/2021, toàn ngành Thuế đã thu được 22.000 tỷ đồng nợ thuế, đạt 73,1% chỉ tiêu thu nợ được giao.

Tổng số tiền nợ thuế giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020

7 tháng đầu năm 2021, thu nợ thuế bằng 62,5% chỉ tiêu

3.020 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ thuế trong 6 tháng đầu năm

Ngành Thuế thực hiện hiệu quả công tác thu nợ, xử lý nợ thuế

Trong khó khăn thách thức, kết quả thu nợ ngành Thuế thực hiện là khá tích cực, song số nợ thuế ước tại thời điểm 30/9/2021 ghi nhận tăng so với thời điểm 31/12/2020. 

Lý giải về điều này, Tổng cục Thuế cho biết, qua 9 tháng đầu năm 2021, nước ta đã xảy ra 2 đợt bùng phát dịch COVID-19. Trong đó, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 đến nay với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố kinh tế trọng điểm.

Lũy kế tính đến thời điểm ngày 30/9/2021, toàn ngành Thuế thu được 22.000 tỷ đồng nợ thuế, đạt 73,1% chỉ tiêu thu nợ được giao; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.220 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 6.780 tỷ đồng.

Nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nên chưa nộp kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, khiến công tác thu hồi nợ của ngành Thuế đang bị chậm lại. Bên cạnh đó, phát sinh thêm tiền chậm nộp tính theo mức 0,03%/ngày trên tổng số tiền thuế nợ làm tăng nợ thuế.

Cụ thể, tính riêng trong tháng 9/2021, toàn ngành Thuế ước thu đạt 1.100 tỷ đồng nợ thuế. Thu nợ quý III/2021 ước đạt 5.698 tỷ đồng, bằng 78,8% so với quý II/2021, bằng 106% so với cùng kỳ.

Lũy kế tính đến thời điểm ngày 30/9/2021, toàn ngành Thuế thu được 22.000 tỷ đồng nợ thuế, đạt 73,1% chỉ tiêu thu nợ được giao; trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.220 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 6.780 tỷ đồng.

Tổng số tiền nợ thuế toàn ngành Thuế đang quản lý ước tính đến thời điểm ngày 30/9/2021 là 117.991 tỷ đồng, giảm 7,1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với thời điểm ngày 31/12/2020 nợ thuế lại tăng 23,5%, tăng 3,3% so với thời điểm ngày 31/8/2021.

Theo Tổng cục Thuế, nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/9/2021 là 107.117 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, tăng 29% so với thời điểm ngày 31/12/2020, tăng 3,5% so với thời điểm ngày 31/8/2021.

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 61.284 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ, tăng 5,8% so với thời điểm ngày 31/8/2021. Tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu (tính 0,03%/ngày trên số thuế chậm nộp) là 21.295 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ, tăng 2,8% so với thời điểm ngày 31/8/2021.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 24.538 tỷ đồng, giảm 49,9% so với cùng kỳ, giảm 1,1% so với thời điểm ngày 31/8/2021. 

Theo Tổng cục Thuế, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi nêu trên không bao gồm tiền thuế nợ đã được xử lý khoanh nợ theo Nghị quyết số 94 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cấp có thẩm quyền xử lý xóa nợ, miễn giảm, gia hạn, nộp dần tiền thuế) là 9.444 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ, tăng 1,5% so với thời điểm ngày 31/8/2021. Tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 1.427 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ, giảm 0,8% so với thời điểm ngày 31/8/2021.

Tổng cục Thuế cho biết, trong những tháng cuối năm, để hoàn thành nhiệm vụ thu nợ được giao,  toàn ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh việc xử lý, giải quyết, thẩm định các hồ sơ xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp; tổng hợp kết quả xử lý của toàn ngành Thuế.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác hướng dẫn, giải đáp và xử lý các vướng mắc về việc khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn, miễn tiền chậm nộp và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị quyết số 94 của Quốc hội...

Năm 2021, ngành Thuế được giao thu tối thiểu 80% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2020 chuyển sang, tương đương với 30.100 tỷ đồng. Lũy kế tính đến thời điểm ngày 30/9/2021, toàn ngành Thuế thu được 22.000 tỷ đồng nợ thuế, đạt 73,1% chỉ tiêu thu nợ được giao. Tính đến thời điểm 30/9/2021, tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2021 là 10,6%; trong đó, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2021 là 7,4%; tỷ lệ nợ thuế không còn khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2021 là 2,2%; nợ đang xử lý trên tổng dự toán thu năm 2021 là 0,8%; nợ đang khiếu nại trên tổng dự toán thu năm 2021 là 0,1%.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM