VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính:

Tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày 11/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 403/KHTC-QT về việc tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Công đoàn Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Hướng dẫn mới về thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân

Tiếp tục rà soát, chi hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Công văn số 403/KHTC-QT được ban hành nhằm thực hiện Công văn số 1401/BVHTTDL-GĐ ngày 29/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỷ niệm, tuyên truyền nhân dịp 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 1401/BVHTTDL-GĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam trong phạm vi, lĩnh vực nhằm tạo sự lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình.

Đồng thời, biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình; đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và tổ chức truyền thông trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình nhằm lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Bộ Tài chính yêu cầu, công tác tuyên truyền tại các đơn vị hệ thống thuộc Bộ Tài chính phù hợp với thực tế triển khai nhiệm vụ của từng đơn vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong toàn Ngành.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM