VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
Tổng cục Dự trữ Nhà nước quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Tổng cục DTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm kịp thời phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các văn bản của địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng 65 năm Ngày Truyền thống ngành Dự trữ Nhà nước

Tô đậm thêm truyền thống 65 vẻ vang và hào hùng của ngành Dự trữ Nhà nước

Nét son 65 năm xây dựng và phát triển ngành Dự trữ Nhà nước

Ngày 11/8/2021, Tổng cục DTNN ban hành Công văn số 1299/TCDT-VP về quán triệt thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 gửi các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN.

Công văn số 1299/TCDT-VP nêu rõ, trước tình hình diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong bối cảnh dịch bệnh, Tổng cục DTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm kịp thời phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý, chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các văn bản của địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thủ trưởng các đơn vị lên phương án chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (hàng hóa, kho tàng, phương tiện, nhân lực…) sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ xuất cấp hàng hóa dự trữ quốc gia trong điều kiện đột xuất, cấp bách khi cấp có thẩm quyền giao.

Đồng thời, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng tính chất công việc; số lượng công chức, viên chức, người lao động và hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền, Thủ trưởng các đơn vị phân công lao động hợp lý (xử lý giải quyết công việc trực tuyến và trực cơ quan) bảo đảm an toàn con người, tài sản, kho tàng, hàng hóa dự trữ quốc gia và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong trường hợp đơn vị có cán bộ, công chức thuộc diện F0, F1, F2… cần thực hiện ngay các quy định theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, địa phương và báo cáo về Tổng cục để phối hợp chỉ đạo thực hiện.

Tổng cục DTNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục nghiêm túc thực hiện các nội dung trên.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM