Agribank Bình Thuận tập huấn về sản phẩm dịch vụ 2016

PV.

Ngày 28/05/2016, tại Hội trường Hội sở tỉnh, Agribank Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn Sản phẩm dịch vụ và quy trình nghiệp vụ huy động vốn năm 2016 cho 125 cán bộ, nhân viên.

Hội nghị tập huấn SPDV và quy trình nghiệp vụ huy động vốn năm 2016 được Agribank Bình Thuận tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về các SPDV hiện đại và kỹ năng sử dụng cho cán bộ, nhân viên của chi nhánh, từ đó dễ dàng tiếp cận thuyết phục khách hàng sử dụng SPDV của Agribank, bao gồm các sản phẩm trên điện thoại như: Mobile Banking, Agribank E-Mobile Banking, Bank Plus, M-Plus và đảm bảo an toàn khi sử dụng các dịch vụ này;

kỹ năng cài đặt thông số máy POS và kỹ năng sử dụng máy POS tại các đơn vị chấp nhận thẻ; các nội dung mới cần lưu ý khi triển khai một số sản phẩm tiền gửi và tiết kiệm của Agribank như: tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả nổi, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm an sinh, tiết kiệm hưu trí và tiết kiệm học đường, so sánh đặc điểm giữa một số sản phẩm tiền gửi tiết kiệm…

Bên cạnh đó, Agribank Bình Thuận còn dành thời gian giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai các sản phẩm dịch vụ...

Được biết, doanh thu dịch vụ của Agribank Bình Thuận đã có mức tăng trưởng khá tốt trong thời gian qua, nếu như năm 2009 doanh thu dịch vụ của chi nhánh là 9,15 tỷ đồng, đến năm 2015 doanh thu dịch vụ ròng của chi nhánh đã đạt 34,7 tỷ đồng.

Trong những năm vừa qua, Agribank Bình Thuận đã rất quan tâm đến việc tăng trưởng nguồn vốn cũng như phát triển SPDV, sau khi đánh giá, đúc rút kinh nghiệm chiến lược huy động vốn và kết quả thực hiện công tác SPDV giai đoạn 2011-2015.

Việc đề ra chiến lược phát triển SPDV và huy động vốn giai đoạn 2016-2020 cùng với công tác triển khai cụ thể phù hợp với định hướng và giải pháp cho từng giai đoạn mà Hội nghị tập huấn SPDV và nghiệp vụ huy động vốn năm 2016 là một minh chứng thể hiện quyết tâm nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu nhập của Agribank chi nhánh tỉnh Bình Thuận.