Agribank xếp thứ 4 trong số các ngân hàng đóng thuế lớn nhất năm 2017

PV.

Theo danh sách những doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhiều nhất năm 2017 vừa được Tổng Cục thuế công bố, Agribank xếp hạng thứ 12 và thứ 4 trong số các ngân hàng đóng thuế TNDN lớn nhất.

Theo thông tin từ Agribank, số thuế nộp vào ngân sách của ngân hàng này tăng dần qua các năm. Riêng năm 2017, số thuế TNDN Agribank nộp vào ngân sách là 1.005,8 tỷ đồng. Đóng góp của Agribank đã được ghi nhận với việc khẳng định là một trong những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam năm 2017.

Theo danh sách những doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều nhất năm 2017 vừa được Tổng Cục thuế công bố, Agribank xếp hạng thứ 12 và thứ 4 trong số các ngân hàng đóng thuế TNDN lớn nhất.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam khẳng định: Vệc các doanh nghiệp xuất hiện trong Bảng xếp hạng 1.000 rất đáng tự hào, xứng đáng với nỗ lực không ngừng và sự cống hiến đối với xã hội, với ngân sách quốc gia và sự phát triển của đất nước.

Theo tính toán, đến 30/6/2018, tổng tài sản Agribank đạt 1.198.973 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn đạt 1.106.270 tỷ đồng; Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 924.706 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 73,6% , chiếm 51% thị phần tín dụng toàn ngành Ngân hàng đầu tư cho “Tam nông” (Dư nợ tín dụng toàn ngành ngân hàng đối với nông nghiệp, nông thôn hiện nay chiếm tỷ trọng 21% tổng dư nợ tín dụng nền kinh tế)… Với đà tăng trưởng, doanh thu và lợi nhuận được duy trì, số thuế Agribank nộp vào ngân sách nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018.

Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp được xây dựng khách quan, minh bạch dựa trên mức độ đóng góp thực tế của doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước đối với sắc thuế TNDN, thông qua đó, gián tiếp phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm.