Ấn định thuế nếu Doanh nghiệp không chứng minh được trị giá khai báo

Theo baohaiquan.vn

Đó là một trong những chỉ đạo của Tổng cục Hải quan với Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để tăng cường công tác quản lý trị giá trong quá trình làm thủ tục hải quan.

TCHQ yêu cầu thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển. Nguồn: PV.
TCHQ yêu cầu thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển. Nguồn: PV.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình làm thủ tục hải quan, trường hợp DN NK hàng hóa có mức giá khai báo thấp hơn tham chiếu tại Danh mục hàng hóa NK rủi ro về trị giá thì yêu cầu DN giải trình, chứng minh sự bất hợp lý của trị giá khai báo ngay tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Nếu DN không giải trình, chứng minh được thì thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế và thông quan hàng hóa theo quy định.

Thực hiện kiểm tra sau thông quan về trị giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết quả tham vấn do khâu thông quan chuyển đối với trường hợp người đại diện có thẩm quyền của DN không đến tham vấn đúng thời hạn hoặc người đến tham vấn không phải là đại diện có thẩm quyền của DN theo quy định của pháp luật hoặc không có giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a.4 khoản 5 Điều 56 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.

Đối với hàng hóa là xe ô tô NK không có hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại, trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan Hải quan căn cứ kết quả kiểm tra chi tiết hồ sơ, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC, thực hiện ấn định thuế ngay theo quy định, không chờ đến khi có kết quả đăng kiểm mới thực hiện ấn định thuế. Khi có kết quả đăng kiểm, thực hiện đối chiếu và điều chỉnh số thuế ấn định theo đúng hàng hóa thực (nếu có).

Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác kiểm tra trị giá đúng quy định, đảm bảo không bỏ sót các trường hợp khai báo trị giá hải quan thấp hơn cơ sở dữ liệu mà không đánh dấu nghi vấn theo quy định.

Đối với các trường hợp xác định dấu hiệu nghi vấn chuyển kiểm tra sau thông quan, phải tập trung kiểm tra hồ sơ, yêu cầu DN giải trình làm rõ những nghi vấn về mức giá để bác bỏ trị giá khai báo. Không để tình trạng chấp nhận trị giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu trị giá hoặc hồ sơ tồn đọng không ban hành Quyết định kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 60 ngày theo quy định tại khoản 4 Điều 142 Thông tư 38/2015/TT-BTC.