Xóa hơn 600 triệu đồng tiền thuế cho 2 doanh nghiệp

Theo baohaiquan.vn

Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1-7-2007 cho Công ty cổ phần du lịch Thanh Hóa và Công ty TNHH Hong Myung.

Cán bộ ngành Hải quan quyết liệt thu hồi nợ thuế. Nguồn: Internet
Cán bộ ngành Hải quan quyết liệt thu hồi nợ thuế. Nguồn: Internet

Trong đó, Công ty cổ phần du lịch Thanh Hóa được xóa tiền phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan Thanh Hóa là 394,806 triệu đồng; Công ty TNHH Hong Myung được xóa khoản tiền phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan Hà Nội là hơn 225,744 triệu đồng.

Được biết, Công ty TNHH Hong Myung là DN không còn hoạt động, cơ quan chức năng đã bán tài sản và thu hồi nợ thuế. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định 19/QĐ-BQL ngày 28-6-2007 thu hồi giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Hong Myung.

Công ty cổ phần du lịch Thanh Hóa là DN Nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa theo Quyết định số 1006/QĐ-UB ngày 25-4-2001 của UBND Thanh Hóa. Qúa trình thực hiện cổ phần hóa, số tiền nợ thuế của Công ty cũ chưa được bàn giao cho công ty cổ phần và chưa được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần. Nay DN đã thực hiện xong cổ phần hóa theo giấy chứng nhận kinh doanh công ty cổ phần số 2603000035 ngày 4-3-2002 do Sở Kế hoạc và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1-7-2007, 2 DN trên thuộc đối tượng và đủ điều kiện để xóa nợ thuế.