Áp dụng mức giá bán buôn tối đa đối với sản phẩm sữa từ ngày 11/6

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Đó là nội dung tại Thông báo số 395/TB-BTC của Bộ Tài chính về việc giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Thông báo nêu rõ, thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, Bộ Tài chính thông báo mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính, bao gồm 04 công ty: Công ty TNHH Nestle Việt Nam, Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam; Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam; Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam.
 
Bộ Tài chính cho biết, mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký có hiệu lực thực hiện từ ngày 11/6/2014.