Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có số doanh nghiệp tăng nhiều nhất

PV.

Đó là nhận định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2016.

7 tháng đầu năm 2016 cả nước có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới. Nguồn: internet
7 tháng đầu năm 2016 cả nước có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới. Nguồn: internet

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 8.958 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,6%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 19.321 doanh nghiệp, tăng 25,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 2.449 doanh nghiệp, tăng 22,1%; Đông Nam Bộ có 27.321 doanh nghiệp, tăng 21,7%; Tây Nguyên có 1.538 doanh nghiệp, tăng 21,5% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.535 doanh nghiệp, tăng 12,3%.

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, 7 tháng đầu năm 2016 cả nước có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới và 16.706 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động với tổng số vốn đăng ký 1.391.880 tỷ đồng.