Ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng trong 5 tháng

Thùy Linh

Tổng cục Thuế cho biết, ngành Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99% đối với số hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau với thủ tục nhanh chóng chỉ trong 6 ngày làm việc.

Các Cục Thuế bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế.
Các Cục Thuế bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thuế, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2023, ngành Thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT, với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng. Con số này bằng 23% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 được Quốc hội thông qua và bằng 82% so với cùng kỳ thực hiện.

Đối với công tác hoàn thuế cho DN sản xuất mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ, tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 17/5/2023, ngành Thuế đã giải quyết hoàn thuế cho 4.760 hồ sơ, tương ứng số tiền đã được hoàn là 19.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông qua công tác xác minh, cơ quan thuế trong cả nước đã phát hiện 264 DN trung gian bỏ địa chỉ kinh doanh, tạm dừng hoạt động, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, cụ thể: có 76 DN F1 tạm dừng hoạt động; có 56 DN F1 bỏ địa chỉ kinh doanh; có 56 DN F2 tạm dừng hoạt động; có 60 DN F2 bỏ địa chỉ kinh doanh; có 4 DN F3 tạm dừng hoạt động; có 5 DN F3 bỏ địa chỉ kinh doanh; cơ quan thuế cũng đã chuyển hồ sơ của 7 DN trung gian sang cơ quan công an điều tra.

Theo bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế), đến nay, có khoảng 80% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và chỉ còn 20% số hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Với số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, ngành Thuế đã triển khai hoàn thuế điện tử đạt 99%. Cơ quan thuế giải quyết hoàn nhanh chóng trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn của người nộp thuế.

Tuy nhiên, cũng còn một số hồ sơ đang có vướng mắc và phản ánh của Hiệp hội Gỗ và DN về việc hồ sơ đã nộp cho cơ quan thuế nhưng đến nay chưa được giải quyết. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế rà soát làm rõ vấn đề vướng mắc, thông báo rõ cho người nộp thuế lý do dẫn đến chậm hoàn thuế. Đến nay, nhiều Cục Thuế đã tổ chức làm việc, đối thoại trực tiếp với DN.

Bà Lê Thị Duyên Hải thông tin, đã có những trường hợp sau đối thoại, người nộp thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế ngay. Có những trường hợp, do hồ sơ của người nộp thuế chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ cho cơ quan thuế nên đã rút hồ sơ và chuẩn bị lại…

Riêng đối với các DN xuất khẩu mặt hàng gỗ, qua phản ảnh của Hiệp hội Gỗ và các DN, Tổng cục Thuế đã rà soát tất cả các hồ sơ hoàn thuế đang tiếp nhận tại các Cục Thuế và chưa được hoàn thuế thì chủ yếu các hồ sơ này thuộc diện cần thực hiện xác minh đến DN trung gian bán hàng cho DN hoàn thuế.

Cụ thể, trong 548 hồ sơ cơ quan thuế thực hiện xác minh các DN trung gian, có 490 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F1, chiếm tỷ lệ 89,4%; có 45 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F2, chiếm tỷ lệ 8,2%; có 3 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F3, chiếm tỷ lệ 0,55%; có 5 hồ sơ xác minh đến DN trung gian F4, chiếm tỷ lệ 0,95%; có 5 hồ sơ xác minh đến DN trung gian cuối cùng (người dân, hộ trồng rừng), chiếm tỷ lệ 0,9%.

Được biết, mới đây Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2099/TCT-KK yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế GTGT trên địa bàn và chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định; không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và DN.

Đồng thời, các Cục Thuế bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.