Đã hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 42,6 nghìn tỷ đồng

Thùy Linh

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, ngành Thuế đang đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT.
Cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT.

Theo đó, tính đến hết tháng 5, cơ quan thuế đã ban hành 6.458 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 42.670 tỷ đồng. Con số này bằng 23% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua (186.000 tỷ đồng), bằng 82%  so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Tổng cục Thuế, việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.

Mới đây, ngày 26/5, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2099/TCT-KK gửi cục trưởng cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, người dân.

Trong đó, yêu cầu cục trưởng cục thuế các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế GTGT trên địa bàn, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng pháp luật quy định, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế có trách nhiệm bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế. Nhất là với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận từ người nộp thuế và được phân loại thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau. Các đơn vị cần đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn quy định, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế.